Pretraživanje

Mjesni odbor Kature

U Vijeće Mjesnog odbora Labin Kature izabrani su:

  1. Marija Dundara
  2. Tihana Gobo
  3. Giuliano Milevoj
  4. Gracijela Milevoj
  5. Ivana Škopac
  6. Davor Šverko
  7. Daniela Vlačić.

Predsjednica
Daniela Vlačić
Mob.: +385 91 153 6493
E-mail: mjesni.odbori(at)labin.hr ili mjesni.odbor.kature(at)gmail.com

Prilozi


;