Pretraživanje

Poticaji i subvencije poduzetnicima

Gospodarstvo i potpore > Poticaji i subvencije poduzetnicima

d79f7c7ff3252149bab090017307037c.jpg (48 KB)POTICAJI I SUBVENCIJE ZA RAZVOJ PODUZETNIŠTVA

Grad Labin je unazad četiri godine kroz različite mjere potpora i subvencija poduzetnicima dodijelio 1.290.167,51 kuna bespovratnih sredstava. U trgovačkim društvima ili obrtima kojima su potpore odobrene bilo je zaposleno 661 naših sugrađana od čega je 96 novozaposlenih u okviru 74 odobrenih potpora za početnike. U 2016. godini bile su aktivne tri mjere: za početnike, subvencije za stručnu izobrazbu zaposlenika i subvencije za nabavu opreme i inventara.  Poduzetnici registrirani nakon 30.6.2015. ostvarili su pravo na potporu od maksimalnih 7.000,00 kuna za troškove nastale kod pokretanja posla. 

Kod subvencija bilo je moguće priznaje do 50% opravdanog troška (bez PDV-a), odnosno za stručnu izobrazbu zaposlenika najviše do 2.500,00 kuna (bez PDV-a), a kod subvencije za nabavu opreme i inventara do 5.000,00 kuna(bez PDV-a)  s time da su iz posljednje mjere isključene djelatnosti trgovine, smještaja i pripreme i usluživanje hrane i pića.  U Proračunu za 2016. za ove je mjere bilo je osigurano 350.000,00 kuna.  Do 10. studenog  2016. godine održane su četiri sjednice  Povjerenstva  za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva Grada Labina. Odobrena je 71 potpora te je iskorišteno svih 350.000,00 kuna planiranih sredstava. Javni poziv je zatvoren 10. studenog 2016. godine zbog iskorištenja sredstava. 

JAVNI POZIV PODUZETNICIMA ZA DODJELU POTPORA I SUBVENCIJA ZA RAZVOJ PODUZETNIŠTVA GRADA LABINA U 2017. GODINI 

Raspisuje se Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora i subvencija za razvoj poduzetništva Grada Labina u 2017. godini. Financijska sredstva u vidu nepovratnih potpora i subvencija dodjeljuju se kroz tri mjere:
 
1. POTPORA ZA POČETNIKE
2. SUBVENCIONIRANJE TROŠKOVA STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA  ZAPOSLENIKA
3. SUBVENCIONIRANJE NABAVE OPREME I INVENTARA. 
 
Pravo na potporu i subvenciju imaju poduzetnici registrirani sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva, te se svrstavaju u mikro i male subjekte malog gospodarstva sa sjedištem na području Grada Labina. Temeljem Programa potpora poljoprivredi na području Grada Labina za razdoblje 2016-2019. godine, pravo na potporu i subvenciju za nabavku opreme i inventara po ovom Javnom pozivu imaju i obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava sa sjedištem i proizvodnjom na području Grada Labina. 

POTPORA ZA POČETNIKE 

Pravo na potporu za početnike ostvaruju poduzetnici registrirani nakon 30.6.2016. i s najmanje jednom samozaposlenom ili zaposlenom osobom. Iznos potpore iznosi najviše 7.000,00 kuna (bez PDV-a) po poduzetniku za trajanja ovog Poziva. Potpora se može dodijeliti za troškove nastale u fazi pokretanja gospodarske djelatnosti, odnosno: nabavu opreme, alata, inventara i zaštitnih sredstava, uređenje poslovnog prostora, troškova nastale prilikom izrade planova i studija (poslovni plan, marketing plan, investicijska studija, studija utjecaja na okoliš i slično), ishođenje dokumentacije potrebne za odobravanje poticajnih kredita za poslovanje i drugih poticajnih sredstava (troškovi javnog bilježnika, troškovi procjene vrijednosti nekretnina, troškovi sudskih vještaka, troškovi projektno-tehnološke dokumentacije te ishođenja raznih dozvola), potrebnu izobrazbu uz osnovnu djelatnost, informatičko obrazovanje, te izradu mrežne stranice i vizualnog identiteta. 
 
SUBVENCIONIRANJE TROŠKOVA STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA ZAPOSLENIKA 

Subvencioniranje troškova stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika poticaj je poduzetnicima na usavršavanje zaposlenika radi postizanja konkurentne prednosti i zadržavanje stručne osposobljenosti zaposlenika. Odnosi se na stručno osposobljavanje i usavršavanje zaposlenika potrebnih za obavljanje osnovne djelatnosti poduzetnika ili na stručno osposobljavanje i usavršavanje zaposlenika koje su zakonom propisane. Subvencije se dodjeljuju za troškove formalnog oblika obrazovanja te stručnog osposobljavanja za rad u visini do 50% troškova (bez PDV-a), a najviše 2.500,00 kuna po poduzetniku za trajanja ovog Poziva. 

SUBVENCIONIRANJE NABAVE OPREME I INVENTARA

Subvencije se dodjeljuju za troškove nabave opreme i inventara u visini do 50% troškova (bez PDV-a), a najviše 5.000,00 kuna po poduzetniku, odnosno po obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu za trajanja ovog Poziva.  Poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, odnosno najkasnije do 01. prosinca 2017. godine. Cjelokupni tekst Javnog poziva s pripadajućim obrascima možete preuzeti u privitku.

AKTUALNI NATJEČAJI ZA PODUZETNIKE I OBRTNIKE
INFORMACIJE O DRŽAVNIM POTICAJIMA
INFORMACIJE O REGIONALNIM POTICAJIMA
INFORMACIJE O PROGRAMIMA FINANCIJSKE POMOĆI
INFORMACIJE O CIJENAMA KOMUNALNIH USLUGA

Kontakt osoba:
Patricija Terković
Savjetnica za gospodarstvo i razvoj
Tel. +385 52 866 817
email: patricija.terkovic@labin.hr

ARHIVA MJERA POTPORA IZ 2016.
ARHIVA MJERA POTPORA IZ 2015.

ARHIVA MJERA POTPORA IZ 2014.
ARHIVA MJERA POTPORA IZ 2013.  

Prilozi


;