Pretraživanje

Poticaji i subvencije poduzetnicima

Gospodarstvo i potpore > Poticaji i subvencije poduzetnicima

d79f7c7ff3252149bab090017307037c.jpg (48 KB)POTICAJI I SUBVENCIJE ZA RAZVOJ PODUZETNIŠTVA

Grad Labin je unazad šest godina kroz različite mjere potpora i subvencija poduzetnicima dodijelio 1.934.309,98 kuna bespovratnih sredstava. U trgovačkim društvima ili obrtima kojima su potpore odobrene bilo je zaposleno 1207 naših sugrađana od čega je 151 novozaposlenih u okviru 141 odobrenih potpora za početnike. Najveći dio od 65% odnosio se na podizanje konkurentnosti, odnosno na subvencioniranje nabave opreme i inventara, 31% bile su potpore za početnike, 3% odnosilo se na subvencioniranje troškova stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika (edukacije), te 1% za nekadašnju mjeru poboljšanja energetske efikasnosti u poslovanju.

U 2018. godini bile su aktivne dvije mjere:  mjera za početnike te subvencioniranje nabave opreme i inventara. Poduzetnici registrirani nakon 30.6.2017. ostvarili su pravo na potporu od maksimalnih 7.500,00 kuna za troškove nastale kod pokretanja posla.

Kod subvencija poduzetnicima za investicije nabave opreme i inventara čija je vrijednost prelazila 100.000,00 kuna (bez PDV-a) odobravale su se potpore u iznosu od 20.000,00 kuna. U Proračunu za 2018. godinu bilo je planirano 390.000,00 kuna. Do 30. studenog 2018. godine održane su tri sjednice Povjerenstva za poticanje razvoja poduzetništva Grada Labina u 2018. godini te je odobreno  26 potpora u ukupnoj vrijednosti 294.716,97 kuna. Javni poziv zatvoren je 01. prosinca 2018. godine zbog isteka roka.   

Javni poziv poduzetnicima za dodjelu bespovratnih potpora i subvencija

Grada Labina za 2019. godinu

 

Raspisuje se Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora i subvencija za razvoj poduzetništva Grada Labina za 2019. godinu. Financijska sredstva u vidu nepovratnih potpora i subvencija dodjeljuju se kroz dvije mjere:

1.     potpora za početnike  i

2.     subvencioniranje nabave opreme i inventara.

 

Pravo na bespovratnu potporu i subvenciju imaju poduzetnici registrirani sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ br. 29./02., 63./07., 53./12., 56./13. i 121./16.), te se svrstavaju u mikro i male subjekte malog poduzetništva sa sjedištem na području Grada Labina izuzev trgovačkih društava i ustanova u kojima Grad Labin, druga jedinica lokalne (regionalne) samouprave ili Republika Hrvatska ima vlasnički udjel u temeljnom kapitalu. Poduzetnik također ne smije imati drugu tvrtku ili obrt koja je u postupku predstečajne nagodbe, stečaja ili likvidacije.

 

Pravo na potporu za početnike ostvaruju poduzetnici registrirani nakon 30.6.2018. i s najmanje jednom samozaposlenom ili zaposlenom osobom na neodređeno vrijeme i na puno radno vrijeme. Iznos potpore iznosi najviše 7.500,00 kuna (bez PDV-a) po poduzetniku za trajanja ovog Poziva.

 

Potpora se može dodijeliti za troškove nastale u fazi pokretanja gospodarske djelatnosti, odnosno: nabavu opreme, alata, inventara i zaštitnih sredstava, uređenje poslovnog prostora, troškove nastale prilikom izrade planova i studija (poslovni plan, marketing plan, investicijska studija, studija utjecaja na okoliš i slično), ishođenje dokumentacije potrebne za odobravanje poticajnih kredita za poslovanje i drugih poticajnih sredstava (troškovi javnog bilježnika, troškovi procjene vrijednosti nekretnina, troškovi sudskih vještaka, troškovi projektno-tehnološke dokumentacije te ishođenja raznih dozvola), potrebnu izobrazbu uz osnovnu djelatnost, informatičko obrazovanje, te izradu mrežne stranice i vizualnog identiteta.

Porez na dodanu vrijednost (PDV) te sve zakonom regulirane pristojbe nisu prihvatljiv trošak.

Sredstva potpore za početnike uplaćuju se na žiro račun korisnika nakon što dostavi presliku podmirenih računa kojima dokazuje namjensko korištenje sredstava, kao i preslike izvatka sa žiro računa iz kojeg je vidljivo da je račun ili više njih podmireno. Sredstva se dodjeljuju isključivo za troškove sa datumom fakture nakon 01. siječnja 2019. godine.

 

Subvencije se dodjeljuju za troškove nabave opreme i inventara u iznosu od 20.000,00 kuna (bez PDV-a) po poduzetniku za trošak opreme i inventara čija vrijednost prelazi 50.000,00 kuna (bez PDV-a).

 

Poduzetnik mora imati najmanje jednu samozaposlenu ili zaposlenu osobu na neodređeno vrijeme i na puno radno vrijeme.

 

Sredstva subvencije uplaćuju se na žiro račun poduzetnika nakon što dostavi presliku podmirenih računa kojima dokazuje namjensko korištenje sredstava, kao i preslike izvatka sa žiro računa iz kojeg je vidljivo da je račun ili više njih podmireno. Sredstva se dodjeljuju isključivo za troškove sa datumom fakture nakon 01. siječnja 2019. godine.

 

Poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, odnosno najkasnije do 1. prosinca 2019. godine.

Ukupna financijska sredstva koja će biti dodijeljena kroz dvije mjere potpora i subvencija do iskorištenja sredstava, odnosno najkasnije do 1. prosinca 2019. godine, iznose 270.000,00 kuna.

Poduzetnici koji su po ranijim pozivima u protekle tri godine (2016., 2017., 2018. g.) ostvarili pravo na subvenciju od strane Grada Labina, ne mogu ostvariti pravo na bespovratnu subvenciju po ovom Pozivu.

 

 
JAVNI NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA / PROJEKATA UDRUGA I NEPROFITNIH ORGANIZACIJA U PODRUČJU RAZVOJA MALOG GOSPODARSTVA ZA 2019. GODINU

AKTUALNI NATJEČAJI ZA PODUZETNIKE I OBRTNIKE
INFORMACIJE O DRŽAVNIM POTICAJIMA
INFORMACIJE O REGIONALNIM POTICAJIMA
INFORMACIJE O PROGRAMIMA FINANCIJSKE POMOĆI
INFORMACIJE O CIJENAMA KOMUNALNIH USLUGA

Obavještavamo Vas da se od dana 06. svibnja 2019. godine zatvara Javni poziv  poduzetnicima za dodjelu bespovratnih  potpora i subvencija Grada Labina u 2019. godini,  oznake KLASA: 306-01/19-01/1, URBROJ: 2144-01-06/02-19-1 od 21. siječnja 2019. godine zbog  iskorištenja sredstva.

 

Kontakt osoba:
Patricija Terković
Savjetnica za gospodarstvo i razvoj
Tel. +385 52 866 817
email: patricija.terkovic@labin.hr

ARHIVA MJERA POTPORA IZ 2019.
ARHIVA MJERA POTPORA IZ 2018.
ARHIVA MJERA POTPORA IZ 2017.
ARHIVA MJERA POTPORA IZ 2016.
ARHIVA MJERA POTPORA IZ 2015.

ARHIVA MJERA POTPORA IZ 2014.
ARHIVA MJERA POTPORA IZ 2013.  


Prilozi


;