Pretraživanje

Maturanti SŠMB-a u vrlo visokom postotku ostvarili pravo upisa na studijske programe

Ponedjeljak, 09. Kolovoza 2021. - 0:00

Na temelju rezultata ispita državne mature, uspjeha u srednjoj školi i dodatnih provjera koje su proveli  pojedini fakulteti, učenici Srednje škole „Mate Blažina“  u ljetnom roku upisali su se  na  ukupno  34  različitih studijskih programa na Sveučilištima u Puli, Rijeci , Zagrebu, Veleučilištu u Rijeci te Visokom učilištu Algebra.

Od ukupno 56  učenika maturanata četverogodišnjih programa SSMB-a koji su prijavili ispite državne mature,  52  su  stekli pravo pristupanju ispitima državne mature u ljetnom roku i to 24 učenika strukovnih  i 28 učenika gimnazijskog programa. Od toga broja njih 47 je uspješno položilo sve ispite obveznog dijela, dok 5 učenika strukovnih programa nije bilo uspješno u obveznom dijelu.

Od  učenika koji su s uspjehom položili sve ispite državne mature njih 43  je upisalo neki od studijskih programa u RH, a 1 učenica nastaviti će  obrazovanje  izvan RH.

Analizom rezultata upisanih  učenika na studijske programe u ljetnom roku, prema kriteriju prioriteta, pokazalo  se da su  učenici na temelju svojih rezultata u vrlo visokom postotku ostvarili pravo upisa na   studijske programe koji su bili najviše ili vrlo visoko  pozicionirani na njihovoj listi želja.

Rezultati o broju upisanih  po izboru pokazuju da su skoro svi  učenici SSMB-a upisali  studijske programe koji su bili  visoko pozicionirani na njihovoj  prioritetnoj listi, odnosno 82,69% (40 učenika -1. izbor, 76,92%, 3 učenika - 2.izbor, 5,77%).