Pretraživanje

Lokalna akcijska grupa (LAG) “Istocna Istra” – spona javnog, privatnog i civilnog sektora

Četvrtak, 11. Travnja 2013. - 12:54

Lokalna akcijska grupa “Istocna Istra” predstavlja ruralno podrucje Labinštine, odnosno podrucje Grada Labina, Opcine Kršan, Pican, Raša i Sv. Nedelja.

Cilj osnivanja LAG-a je promicanje održivog razvoja, priprema LAG podrucja za korištenje strukturnih fondova Europske unije, razvijanje strategije i umrežavanje izmedu subjekata kojima je u interesu doprinijeti razvoju ruralnog podrucja, izgradnja identiteta LAG podrucja povezivanjem tradicijske i kulturno-povijesne baštine. LAG ce takoder pružiti informacije o natjecajima za dodjelu financijskih sredstava EU-a, savjetovati o kandidiranju projekta, odabrati projekte koji ce dobiti pismo preporuke, odnosno one koje su u skladu s lokalnom razvojnom strategijom.    

 

LAG “Istocna Istra” za ruralni razvoj i unaprjedenje kvalitete života

LAG je oblik javno privatnog partnerstva koji ce nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju moci povlaciti znacajna financijska sredstva u domeni poljoprivrede i ruralnog razvoja putem LEADER pristupa. Ukljucivanje u rad LAG-a je dobrovoljno, te je upravo sada pravo vrijeme za formiranje institucionalnih okvira za sudjelovanje u projektima financiranima od Europske unije koji ce omoguciti održivu revitalizaciju ruralnih podrucja. U Republici Hrvatskoj LAG mora biti formiran kao udruga i ukljuciti partnere iz jedinica lokalne samouprave, predstavnike gradana, poslovnog i civilnog sektora, pazeci na uravnoteženu zastupljenost predstavnika postojecih lokalnih interesnih skupina, koji dolaze iz razlicitih socio-ekonomskih sektora. Na razini odlucivanja, bar 50% clanova mora dolaziti iz poslovnog sektora i sektora civilnog društva.

Osnivanje LAG-a „Istocna Istra“ rezultat je polugodišnjeg aktivnog sudjelovanja predstavnika clanova Lokalne akcije grupe na seminarima, radionicama i savjetovanjima organiziranih u suradnji s Agencijom za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin. Ideja o osnivanju Lokalne akcijske grupe „Istocna Istra“ službeno je zapocela 26. rujna 2012. godine potpisivanjem Sporazuma o postupku i mjerama za osnivanje Lokalne akcijske grupe (LAG) ruralnog podrucja Labinštine. Dana 19. prosinca 2012.godine na osnivackoj Skupštini Gradonacelnik Labina Tulio Demetlika izabran je za predsjednika, a djelatnica Opcine Kršan Rosana Celic za dopredsjednicu LAG-a. Na Skupštini Lokalne akcijske grupe „Istocne Istre“, održane 26. ožujka 2013. godine, jednoglasno je usvojen najvažniji strateški dokument - Lokalna razvojna strategija LAG-a.

Lokalna akcijska grupa u daljnjem radu ostaje otvorena za razmjenu i prijenos iskustva kroz sudjelovanje u relevantnim nacionalnim ili europskim mrežama koje djeluju u cilju ruralnog razvitka. Cilj LAG-a „Istocna Istra“ jest, prije svega, potaknuti clanove lokalne zajednice u svakoj od sredina obuhvacenih LAG-om na osmišljavanje aktivnosti koje doprinose razvitku te sredine; kako na gospodarskom i infrastrukturnom, tako i na planu ocuvanja baštine, unaprjedenja kulturnog i društvenog života stanovnika, te specificne gastronomske i turisticke ponude uz ocuvanje okoliša i poštovanje principa održivog razvoja. LAG „Istocna Istra“ ce u tom cilju pružati savjetodavnu i prakticnu pomoc u izradi analize podrucja i djelovanja, promicanju provedbe medunarodnih projekata suradnje, organizaciji sajmova i drugih dogadanja koja afirmiraju lokalnu sredinu, te u konacnici biti spona clanovima lokalne zajednice prema resornom ministarstvu, a u svrhu povlacenja sredstava iz fondova Europske unije. Konacni cilj je osigurati razvitak ruralnih podrucja putem otvaranja novih radnih mjesta pri cemu valja spomenuti kako je, ovdje prihvacen, LEADER pristup, koji u Europi postoji vec 18 godina, europskim ruralnim krajevima donio vidljive rezultate. Posredstvom LEADER-a, Grcka je, primjerice, u 18 godina iz europskih fondova povukla preko 800 milijuna eura uloženih u osiguravanje održivog razvoja ruralnih podrucja koja cine 63 posto površine ove zemlje i na kojima živi više od 2,2 milijuna ili 20 posto stanovništva.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane predstavnike javnog, privatnog i civilnog sektora koji imaju sjedište na podrucju djelovanja LAG-a, da se uclane u LAG „Istocna Istra“ i doprinesu boljem razvoju regije. Važno je naglasiti da se u LAG mogu uclaniti: tvrtke, ustanove, obrti, sve udruge, OPG-i (obiteljska poljoprivredna gospodarstva), te ostale pravne osobe i fizicke osobe.

KONTAKT PODACI:

Lokalna akcijska grupa "Istocna Istra"

Rudarska 1

52 220 Labin

OIB 83218839289

web: www.lag-istocnaistra.hr

tel.: +385 52 851 173

fax.: +385 52 851 139

e-mail: info@lag-istocnaistra.hr

OSOBLJE:

Mirela Faraguna, mag.oec. - Voditeljica/tajnica LAG-a

mob. +385 99 3576998

e-mail: mirela@lag-istocnaistra.hr 

Sanja Dobric, mag.iur. - Voditeljica projekata LAG-a

mob. +385 91 9400334

e-mail: sanja@lag-istocnaistra.hr

Goran Vlacic, mag.oec. - Asistent voditeljice LAG-a

e-mail: goran@lag-istocnaistra.hr

Rafaela Beletic, mag.oec. - Strucna suradnica za pracenje Programa ruralnog razvoja i ostalih natjecaja

e-mail: rafaela@lag-istocnaistra.hr

Povezane vijesti:

 

Gradonacelnik i nacelnici opcina Labinštine potpisali Sporazum o postupku i mjerama za osnivanje Lokalne akcijske grupe (LAG)

Seminar „Osnivanje Lokalne akcijske grupe (LAG)“

Poziv za ukljucenje u rad Lokalne akcijske grupe (LAG)

Veliki interes za seminar na temu „Osnivanje Lokalne akcijske grupe“

Osnivacka i izborna skupština Udruge Lokalna akcijska grupa (LAG)

Održana osnivacka skupština Udruge Lokalna akcijska grupa „Istocna Istra“

Održana prva radionica u sklopu izrade studije Lokalne razvojne strategije LAG-a „Istocna Istra“

Održana prva koordinacija gradonacelnika Grada Labina i nacelnika opcina Kršan, Pican, Raša i Sv. Nedjelja

Odobrena sredstva za Lokalnu akcijsku grupu "Istocna Istra"

LAG Istocna Istra na 6. mjestu liste ocijenjenih LAG-ova u Hrvatskoj


Prilozi