Pretraživanje

Living streets

Living streets 1.png (21 KB)   EUKI.jpg (39 KB)
Grad Labin pokrenuo je sveobuhvatni strateški projekt pod nazivom Green plus, koji za cilj ima obuhvatiti dobre prakse i provesti transformaciju Grada ka održivom Labinu. Projekt obuhvaća nekoliko domena održivog razvoja – grad bez plastike, zaštitu pitke vode, promociju obnovljivih izvora energije i održiv način mobilnosti te promiče školske i vrtićke vrtove tj. kratke lance opskrbe.

Kroz program Živih ulica (Living Streets), grad Labin pokrenuo je međusektorsku i međugeneracijsku suradnju sa svojim građanima kako bi stvorio platformu putem koje zajedničkim snagama može ubrzati svoj zeleni razvoj, te prezentirati i promovirati zdravi način življenja. Uključenjem građana kroz ovakve programe, Grad Labin može prikupiti kvalitetne informacije s ciljem donošenja boljih gradskih politika prema urbanom razvoju, ali ujedno i pruža niz mogućnosti svojim građanima kako bi se aktivno uključili u tranziciju prema dostizanju cilja ugljične neutralnosti.

Inicijativa Žive ulice ili Living Streets u originalu, kreirana je 2013. godine kada su stanovnici dviju ulica u Gentu (Belgija) odlučili privremeno pretvoriti svoje ulice u zeleno mjesto susreta svojih susjeda, ukloniti promet automobila na nekoliko mjeseci i pratiti što će se dogoditi. U međuvremenu je ovaj koncept pokrenuo maštu stotina građana i ostvario se na 50 ulica u istom gradu, ali i nadahnuo mnoge druge gradove da slijede ovaj primjer.

Grad Labin iskazao je interes za provedbom programa Živih ulica još 2020. godine, prijavom na istoimeni projekt financiran od strane European Climate Initiative (EUKI).

Realizacija je provedena 25. i 26. lipnja 2021. g. te je bila usmjerena na promociju održivog razvoja, okupljajući više tema na jednom prostoru:

• zabranu upotrebe jednokratne plastike, informiranje građana o njenoj štetnosti te alternativnim proizvodima – promocija pilot-projekta Labin bez plastike na području tržnice,

• poticanje stanovnika na korištenje obnovljivih izvora energije i vlastitu proizvodnju električne energije iz sunca na krovovima kuća,

• zaštiti vodnih resursa i korištenje pitke vode dostupne iz javnog vodovoda, pravilnom zbrinjavanju otpada, poticanju kratkih lanaca proizvodnje,

• promocija pješačke i biciklističke kulture.

Cijeli događaj je dvodnevnim zatvaranjem ulice Zelenice zaokružio ove teme kako bi se potaknula živost grada, prikupila mišljenja građana i potencijalno i izradio plan replikacije do uspostavljanja novog infrastrukturnog rješenja.

Projekt je sufinanciran EUKI darovnicom u visini od 8.970,00 kn.

EUKI Living Streets projekt okupio je zajednicu europskih gradova u energetskoj tranziciji Energy Cities te tri različite organizacije – iz Portugala to je Oeste Sustentavel, iz Grčke to je Sustainable City Network i Terra Hub iz Hrvatske. Living Streets je projekt financiran iz programa EUKI (Europska klimatska inicijativa) njemačkog Federalnog ministarstva okoliša, zaštite prirode i nuklearne sigurnosti. Više informacija o projektu dostupno je na engleskom jeziku na stranici EUKI Living Streets - Energy Cities (energy-cities.eu)


;