Pretraživanje

LAG "Istočna Istra" nagrađen dodatnim sredstvima za provedbu Lokalne razvojne strategije

Srijeda, 10. Lipnja 2020. - 0:00

Ministarstvo poljoprivrede donijelo je Odluku o primjeni sustava nagrađivanja za naknadnu dodjelu sredstava odabranim LAG-ovima u Podmjeri 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Ukupna sredstva za naknadnu dodjelu odabranim LAG-ovima iznosi 33,2 milijuna kuna.
Od ukupno 54 LAG-a predodobrena su dodatna sredstva za 23 LAG-a prema mjerljivim kriterijima odabira koji su se temeljili na uspješnosti LAG-ova u provedbi LEADER mjere, odnosno uspješnosti plasiranja dodijeljenih sredstava putem LAG natječaja.
Prema preliminarnoj rang listi LAG-u „Istočna Istra“ predodobreno je dodatnih 1.257.000,00 kuna što će se plasirati korisnicima s područja LAG-a putem LAG natječaja.

Odluka o naknadnoj dodjeli sredstava s prilozima nalazi se na poveznici: https://www.apprrr.hr/lag-ovima-dodatnih-332-milijuna-kuna…/