Pretraživanje

LAG Istocna Istra na 6. mjestu liste ocijenjenih LAG-ova u Hrvatskoj

Utorak, 23. Srpnja 2013. - 7:04

Na 1. natjecaj za mjeru 202 u Agenciju za placanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je pristiglo ukupno 49 prijava LAG-ova. 10 prijava nije zadovoljilo administrativnu kontrolu Agencije za placanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a 39 prijava koje je zadovoljilo administrativnu kontrolu je upuceno na ocjenjivanje lokalne razvojne strategije. Ocjenjivanje lokalne razvojne strategije je provedeno od strane Ocjenjivackog odbora sukladno Pravilniku o provedbi mjere 202 (NN 24/13 i 36/13) i Poslovniku o radu Ocjenjivackog odbora.

LAG Istocna Istra koji obuhvaca podrucje Grada Labina i opcina Kršan, Pican, Raša i Sv. Nedelja ocijenjen je sa 84 boda od mogucih 100 što ga svrstava na 6. mjesto ocijenjenih LAG-ova.

U Tablici 1 je prikazan konacni poredak sukladno dodjeljenom broju bodova od strane Ocjenjivackog odbora za svaki LAG, a u Tablici 2 su dodatno objašnjeni kriteriji iz clanka 14. Pravilnika o provedbi mjere 202 koji uvjetuju prednost pri poretku za LAG-ove koji su imali isti broj bodova. Sukladno Listi ocijenjenih LAG-ova i iznosu sredstava za mjeru 202, Agencija za placanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je potpisala IPARD Ugovor sa odabranim LAG-ovima i izradila Listu ugovorenih LAG-ova koja ce biti objavljena i na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede.

Preuzeto sa Ministarstvo poljoprivrede http://www.mps.hr/ipard/default.aspx?id=279.


Prilozi