Pretraživanje

Labinu 1. mjesto Udruge gradova u RH u podrucju suradnje s gradanima i civilnim društvom

Srijeda, 10. Travnja 2013. - 10:43

Na danas održanoj konferenciji gradonacelnika Grada Labina Tulia Demetlike predstavljen je projekt „Radno-zaštitna jedinica za zapošljavanje osoba s invaliditetom Labin“, projekt koji je Grad Labin u suradnji s Centrom za inkluziju i podršku u zajednici kandidirao na natjecaj INpuls (Inovacije i najbolja praksa u lokalnoj samoupravi) Udruge gradova u Republici Hrvatskoj. Program INpuls – Inovacije i najbolja praksa u lokalnoj samoupravi pokrenut je u studenom 2012. godine s ciljem sustavnog prikupljanja, objavljivanja, ocjenjivanja, širenja i nagradivanja najbolje prakse u lokalnoj samoupravi. Tijekom razdoblja nominacija najbolje prakse Udruga gradova zaprimila je 71 nominaciju iz 27 gradova za priznanje INpuls u pet podrucja ocjenjivanja – energetska ucinkovitost, poticanje gospodarskog razvoja, suradnja s gradanima i civilnim društvom, zaštita okoliša i prostorno uredenje te predškolski odgoj.

Projekt „Radno-zaštitna jedinica za zapošljavanje osoba s invaliditetom Labin“ je ocijenjen kao najbolji u Hrvatskoj u podrucju suradnje s gradanima i civilnim društvom. U finalu s Gradom Labinom bili su projekti Grada Rijeke “Web portal: penzici.rijeka.hr” i Grada Zaboka “Logopedski kabinet, a završna konferencija programa INpuls i dodjela nagrada održana je jucer u Zagrebu.

"Razvijenost jedne lokalne zajednice velikim se dijelom mjeri osjetljivošcu prema osobama s invaliditetom. Cilj Grada Labina kao lokalne zajednice koja brine za svoje gradane je stvoriti uvjete da život osoba s invaliditetom bude što kvalitetniji i ugodniji, da budu ravnopravni sa svim ostalim gradanima i integrirani u društveni život zajednice u kojoj žive", rekao je gradonacelnik Tulio Demetlika. Naglasio je da je u kategoriji suradnja s gradanima i civilnim društvom bio kandidiran ukupno 31 projekt te je osvojeno prvo mjesto još jedna potvrda da Grad Labin kao lokalna zajednica brine za osobe s invaliditetom i intenzivno radi na poboljšanju kvalitete njihova života.

Eni Modrušan, zamjenica gradonacelnika s velikim zadovoljstvom  predstavila je projekt koji je zapoceo još 2009. godine uspostavom suradnje s udrugom Centar za inkluziju i podršku u zajednici iz Pule kroz program „Naša dnevna zajednica“ koji se svakodnevno odvija u prostorijama Centra „Lice Faraguna“ za osobe s intelektualnim teškocama iznad 21 godine života koje su završile institucijski obrazovni ciklus. Nakon toga, željelo se još više - osobama s invaliditetom pružiti priliku za zapošljavanje i ukljucivanje na tržište rada. 2011. godine projekt ukljucivanja osoba s invaliditetom na tržište rada nazvan INpromo, ciji je nositelj Centar za inkluziju i podršku u zajednici Pula, sufinanciran je od strane fondova Europske unije i tu je uz podršku Grada Labina i Istarske županije ureden prostor u prostorijama bivšeg ucenickog doma (RIŠ) i nabavljena oprema za obavljanje krojacko-šivackih poslova. „Vjerujem da se ovim projektom, koji je prepoznat i na nivou Udruge gradova u Republici Hrvatskoj, i svim aktivnostima koje su mu prethodile uspjelo promijeniti stav i predrasude kod poslodavaca naspram zapošljavanja osoba s invaliditetom te podici kvalitetu života naših sugradana“, rekla je Eni Modrušan.

Konferenciji za medije prisustvovali su predsjednik Centra za inkluziju i podršku u zajednici Pula Marko Perkov i tajnik Ozren Catela te voditeljica radnog pogona u Labinu Marinela Benžic. Predsjednik Centra istaknuo je kako u Hrvatskoj dosada nije pokrenuta nijedna radna jedinica u ovom obliku te je izrazio zadovoljstvo što je pogon nastavio s radom i nakon završetka sufinanciranja od strane fondova Europske unije.

Naša dnevna zajednica i radionice za djecu s posebnim potrebama


Intenzivnija skrb za invalidne osobe i osobe s poteškocama u razvoju u Labinu zapocela je 2004. godine osnivanjem Udruge za osobe s invaliditetom Labin. Od tada po do danas ucinjeni su brojni koraci u dizanju kvalitete života osoba s invaliditetom. Osobe s invaliditetom u Labinu ukljucene su u programe Centra za inkluziju i podršku u zajednici kroz dnevnu i radnu okupaciju, a brojni pomaci ucinjeni su i u uklanjanju fizickih barijera u gradu.

Od 2009. godine u Labinu djeluje udruga Centar za inkluziju i podršku u zajednici koji provodi program „Naša dnevna zajednica“ u prostorijama Centra „Lice Faraguna“ Labin za osobe s intelektualnim teškocama. Glavni cilj programa „Naša dnevna zajednica“ je povecati kvalitetu života i prevenirati institucionalizaciju osoba s invaliditetom iznad 21 godine života koje su završile institucijski obrazovni ciklus, te razviti i implementirati kvalitetne socijalne usluge i omoguciti dostupnost usluga korisnicima u potrebi. Aktivnosti koje se provode u sklopu ovog projekta su svakodnevne i to šest sati dnevno, a održavaju se i prema potrebi subotom i nedjeljom. Programom su predvidene socijalizacijske, radno-kreativne i sportsko-rekreativne aktivnosti te inkluzivno-edukacijske radionice. Korisnici projekta nisu institucionalizirani vec ostaju u svom domu i zajednici odnosno svom prirodnom okruženju, a obiteljima je pružena individualizirana podrška. Program je za korisnike potpuno besplatan.

Osim toga, kroz projekt Labin Zdravi grad osiguravaju se sredstva za održavanje Radionice za djecu s posebnim potrebama jednom tjedno koju održava ucitelj defektolog u prostorijama Centra „Lice Faraguna“. Cilj radionice je druženje djece, kreativno izražavanje, društvena integracija i slicne aktivnosti . Takoder, jednom tjedno provodi se fizioterapija – korektivna gimnastika za djecu s posebnim potrebama koju provodi fizioterapeut u prostorijama Istarskih domova zdravlja – Ispostava Dr. Lino Peršic Labin, a kojima se održava motoricka sposobnost djece. Suradnja ucenika osnovnih škola Matije Vlacica i „Ivo Lola Ribar“ sa Centrom „Lice faraguna“ održava se redovitim posjetima ucenika osnovnih škola Centru i druženjem s korisnicima Centra. Gradsko vijece mladih kroz svoj program održavanja sjednica više se puta dotaklo teme „Osobe s invaliditetom u Gradu Labinu“ a i cesto su organizirane posjete clanova Gradskog vijeca mladih Centru „Lice Faraguna“.

Radno-zaštitna jedinica za zapošljavanje osoba s invaliditetom

Centar za inkluziju i podršku u zajednici i Grad Labin uz financijsku potporu Hrvatskog zavoda za zapošljavanja pokrenuli su 2011. godine projekt „IN.promo – ukljucivanje osoba s intelektualnim teškocama na otvoreno tržište rada”. U sklopu projekta formiran je posebni pogon, Radno-zaštitna jedinica za zapošljavanje osoba s invaliditetom gdje je danas zaposleno 8 osoba s invaliditetom s podrucja Grada Labina i okolice i 2 volontera na šivacko – krojackim poslovima (šivanje i oslikavanje raznih oblika platnenih vrecica, radne odore, plahti, pregaca, papuca i sl.). Radno-zaštitna jedinica okuplja odrasle osobe s intelektualnim teškocama starije od 21. godine života koji žive u roditeljskom domu na podrucju Grada Labina.

Aktivnosti za korisnike organiziraju se svakim radnim danom od 8 do 15 sati i na taj nacin povecava se razina individualne osposobljenosti za samostalan život korisnika, smanjuje društvena izoliranost, povecava opseg te dostupnost vec postojecih oblika podrške u Gradu Labinu i povecava potpora obiteljima. Prostori Radne jedinice nalaze se u prostorima nekadašnjeg ucenickog doma u Labinu - kompletno su adaptirani i opremljeni potrebnim strojevima i namještajem za potrebe rada osoba s invaliditetom.

Grad Labin u svom Proracunu osigurava 160.000,00 kuna godišnje za djelovanje Radno-zaštitne jedinice za zapošljavanje osoba s invaliditetom i programa „Naša dnevna zajednica“. U 2011. godini nabavljeno je kombi vozilo za polaznike labinskog Centra za inkluziju i podršku u zajednici. Sredstva za kupnju kombi vozila vrijednog 105 tisuca kuna osigurali su Grad Labin (60.000 kuna), Centar za inkluziju i podršku u zajednici (30.000 kuna) te pravne osobe putem donacija.

Uklanjanje postojecih barijera te prilagodavanje javnih prostora potrebama invalidnih osoba


Grad Labin blisko suraduje sa Udrugom osoba s invaliditetom Labin te prilikom realizacije infrastrukturnih projekata vodi brigu o uklanjanju postojecih barijera te prilagodavanju javnih prostora potrebama invalidnih osoba. Parkirna mjesta za osobe s invaliditetom oznacena su na svim frekventnim mjestima u gradu (ispred zgrade Doma zdravlja, osnovnih škola Matije Vlacica i „Ivo Lola Ribar“, Srednje škole Mate Blažine, ispred vecih trgovackih centara i na ostalim frekventnim punktovima) te ispred stambenih zgrada na kojima se pokazala potreba. Udruga osoba s invaliditetom Labin u suradnji sa Gradom Labinom i Policijskom postajom Labin vrši redovitu kontrolu poštivanja oznacenih parkirnih mjesta za invalide na podrucju grada. Udruga je 2010. godine uselila u novouredene prostorije u Poduzetnickom inkubatoru Labin koje im je dodijelio Grad Labin. Takoder, vrijedan projekt realiziran u suradnji s Udrugom osoba s invaliditetom je prilagodavanje Osnovne škole Matije Vlacica osobama s invaliditetom pa je tako ta osnovna škola Škola bez barijera - u potpunosti prilagodena za nesmetano pohadanje nastave ucenika s poteškocama u kretanju. Naime, 2010. godine ugraden je elevator (jolly), a još 2006. godine izvedena je rampa, odnosno prilaz na ulazu u školu te su godinu kasnije uredeni sanitarni cvorovi za osobe s invaliditetom u prizemlju i na katu škole.

Kroz socijalnu zaštitu osoba s invaliditetom, osim što obitelji osoba s invaliditetom ostvaruju pravo na subvenciju troškova stanovanja, obuhvacen je i prijevoz djece s posebnim potrebama u Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula, te pomoc u nabavci ortopedskih pomagala.

Igralište radosti

Posljednji realizirani projekt za djecu s posebnim potrebama je djecje igralište koje su sami ucenici nazvali „Igralište radosti“ uredeno u dvorištu Centra Lice Faraguna i u dijelu dvorišta Osnovne škole Matije Vlacica, a koje povezuje ove dvije škole i koje je dijelom prilagodeno djeci s posebnim potrebama. Grad Labin u tu svrhu u svom je proracunu osigurao sredstva u iznosu od 120.000,00 kuna, a ostatak sredstava, cija ukupna vrijednost iznosi 188.932,94 kune, pokriven je financijskom podrškom Gradskog društva Crvenog križa Labin (50.000,00 kuna), Mjesnog odbora Donji Labin (7.000,00 kuna), Plesnog studia „Cool Step“ (1.000 kuna) te donacijom naših sugradanki koje su nastupom na glazbenom showu «Pjevaj moju pjesmu» osigurale 10.000,00 kuna za njegovu realizaciju. Realizacija ovog projekta potvrda je kontinuirane uspješne suradnje Grada Labina sa civilnim sektorom, mjesnim odborima i zajednicom u cjelini.


Prilozi