Pretraživanje

Labinjani ce se o izgradnji TE PLOMIN C 500 na ugljen izjasniti u nedjelju, 29. ožujka 2015. godine

Utorak, 24. Veljače 2015. - 8:12

Lokalni referendum o izgradnji TE PLOMIN C 500 na ugljen održati ce se u nedjelju, 29. ožujka 2015. godine u vremenu, a referendumsko pitanje ce glasiti:

„Jeste li za izgradnju TE PLOMIN C 500 na ugljen?“.

Jednoglasna je to odluka sa sinoc održane Tematske sjednice Gradskog vijeca Grada Labina cije je sazivanje predložio gradonacelnik Tulio Demetlika.

U raspravi su vijecnici pozvali gradane da se odazovu na referendum i glasaju protiv izgradnju TE PLOMIN C 500 na ugljen.

Ista odluka donijeta je i na sjednicama opcinskih vijeca Raše, Kršana, Sv. Nedelje i Picna koje su se održavale istovremeno sa sjednicom Gradskog vijeca Grada Labina.

Raspravama na Gradskom odnosno na opcinskim vijecima prethodio je zajednicki i jedinstven stav gradonacelnika Grada Labina Tulia Demetlike i nacelnice Opcine Raša, Glorije Paliska Bolterstein, Valdia Runka, nacelnika Opcine Kršan, Ivana Frankovica, nacelnika Opcine Pican  i Gianvlada Klarica, nacelnika Opcine Sveta Nedelja da se gradanima Labinštine mora omoguciti demokratsko izjašnjavanje stava o TE Plominu C500 na ugljen.

Naime, Hrvatska elektroprivreda d.d. Zagreb uputila je 05. rujna 2006. godine dopis Poglavarstvu Istarske županije kojim pokrece inicijativu za izmjenu i dopunu Prostornog plana Istarske županije kojom bi se omogucila izgradnja TE Plomin C500 snage 500 MW na uvozni ugljen, a opravdanost korištenja ugljena kao energenta opravdavaju elaboratom "Podloge za razvojni projekt TE Plomin C500". Uz svoj zahtjev priložili su i mišljenje Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uredenja i graditeljstva od 23. kolovoza 2006. godine glede mogucnosti da se takav zahvat planira u Prostornom planu Istarske županije. Dakle iz ovoga je vrlo jasno vidljivo da se unutar HEP-a u koordinaciji sa državnim institucijama ozbiljno pristupilo pripremnim radnjama za izgradnju TE Plomin C500, da su izradeni odredeni elaborati, a da nitko nije našao shodnim da na samom pocetku, prije izrade bilo kakvih elaborata, pozove jedinice lokalne samouprave Labinštine i sa njima raspravi o svojim namjerama, istaknuo je gradonacelnik Tulio Demetlika.

Buduci da je ovaj investicijski projekt od velikog interesa i smatra se prioritetom za državu u javnom sektoru iz podrucja energetike, vrlo je važno da se na takvim važnim projektima omoguci demokratsko izjašnjavanje stava gradana Labinštine.

Lokalni referendum provoditi ce Povjerenstvo za provedbu lokalnog referenduma i Odbori za provedbu glasovanja na lokalnom referendumu, a sredstva za provedbu referenduma osigurati ce se u Proracunu Grada Labina, odnosno u proracunima labinskih opcina.


Prilozi