Pretraživanje

Kulturna i duhovna baština zavicaja

Četvrtak, 24. Siječnja 2013. - 8:44

Ucenici Osnovne škole Matije Vlacica sudjelovali su na natjecaju «Sve nas veže isti kraj» koje provodi Udruga Nansen dijalog centar iz Osijeka u sklopu izvannastavne aktivnosti Kulturna i duhovna baština zavicaja. U natjecaju su sudjelovali ucenici od petog do osmog razreda labinske škole te su na zadanu temu trebali izraditi likovni, literarni ili filmski uradak.

Kao najbolji likovni rad Osnovne škole Matije Vlacica izabran je rad ucenika 5.a razreda Adnana Hasanovica pod vodstvom mentorice Narcise Adalgise Škopac. U natjecaju je sudjelovalo 14 škola iz Hrvatske.

Od pristiglih radova izraden je kalendar, a tiskana je i brošura u kojoj su predstavljene i dvije pjesme naših ucenica Stelle Garger, 5.a i Roberte Duic, 6.a. Nagradni fond natjecaja iznosio je 10 tisuca kuna koji je ravnomjerno podijeljen na 14 škola te je na taj nacin svaka škola dobila nešto više od 700 kuna za potrebe izvodenja izvannastavne aktivnosti kulturne i duhovne baštine zavicaja.