Pretraživanje

Krenuli radovi na sanaciji ceste u Rogočani

Srijeda, 19. Srpnja 2023. - 0:00

U sklopu redovnog održavanja nerazvrstanih cesta te  temeljem konzultacija održanih prošle godine u sklopu priprema Proračuna Grada Labina za 2023. godinu sa mjesnim odborima, krenuli su pripremni radovi na sanaciji nerazvrstane ceste u Donjim Vičanima u naselju Rogočana.

Izvođač radova Ceste d.o.o  Pula trenutno priprema kolnik, a polaganje asfaltnog sloja planira se za sredinu idućeg tjedna. Kao i uvijek, građani će o tome biti pravovremeno obaviješteni.

Na isti način, od  strane gradonačelnika, prihvaćena je i inicijativa Mjesnog odbora Kature, za sanacijom javne pristupne površine ispred zgrade u Ulici Griža sa kućnim brojevima od 3 do 11 (Zelena zgrada).

Istodobno sa završetkom radova u Rogočani, sredinom idućeg tjedna krenuti će radovi na sanaciji pristupa na Katurama. Paralelno će biti sanirane i  udarne rupe ulice koja vodi prema Gradskoj tržnici. Ukupna vrijednost planiranih radova je oko 47 tisuća eura.

Ova komunalna ulaganja za građane su  vrlo značajna, jer direktno utječu na kvalitetu života u mjestu stanovanja, pa se i na ovom primjeru  potvrđuje da je direktna komunikacija građana sa gradonačelnikom i osluškivanje njihovih potreba vrlo učinkovito.IMG_2850.JPG (113 KB)