Pretraživanje

Kreće izgradnja sanitarne kanalizacije u Marceljanima

Srijeda, 24. Ožujka 2021. - 0:00

Potpisima  direktora IVS -a Daniela Maurovića i Deana Kosa, vlasnika Obrta Rakos iz Labina na Ugovor  o građenju sanitarne kanalizacije sustava Marceljani  vrijednom 4,881 milijuna kuna započinje za građane Labina, a posebice tog dijela Mjesnog odbora Vinež, nova era u zbrinjavanju otpadnih voda.

Naime, projektu gradnje sanitarne kanalizacije sustava Marceljani – kolektorske mreže naselja prijavljenom na natječaj od strane Istarskog vodozaštitnog sustava d.o.o. Buzet za sufinanciranje iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj prema Mjeri 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. - Podmjeri 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“ - Tipu operacije 7.2.1. „Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda“  sredstva. u visini od 4.881.372,50 kn odobrena su Odlukom Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. To je ujedno i potpora koja u cijelosti pokriva sve troškove izgradnje.

Nakon provedenog postupka Javne nabave za najpovoljnijeg ponuditelja odabran je Obrt Rakos iz Labina, koji je početak radova najavio za 6. travnja 2021. godine. Radovi će biti završeni u roku od osam mjeseci, odnosno do kraja ove godine.

Projekt obuhvaća izgradnju crpne stanice  i kanalizacijskoga sustava nove mreže sanitarnih kolektora u dužini od 2470 metara od Kolcić Brega do Marceljani, sa  šezdesetak  novih  priključaka domaćinstava na novoizgrađeni sustav odvodnje.

„Prva je  to investicija u izgradnju sanitarne kanalizacije iz europskih sredstava na području Grada Labina. Dobrobit za stanovnike je neprocjenjiva. Stoga će Grad Labin i Vodovod Labin d.o.o. ulaganjem vlastitih sredstava daljnje pridonijeti zadovoljstvu građana Marceljana“ ističe gradonačelnik Valter Glavičić.