Pretraživanje

Konzultacije u svezi izrade Proračuna za 2017. godinu

Četvrtak, 29. Rujna 2016. - 0:00

S ciljem aktivnog uključivanja mjesnih odbora na području Grada Labina u proces donošenja gradskog proračuna za 2017. godinu, Grad Labin provodi konzultacije s mjesnim odborima s ciljem donošenja proračuna u okvirima raspoloživih proračunskih sredstava. Stoga je sazvan sastanak s predsjednicima mjesnih odbora Grada Labina.

Upravni odjel za komunalne djelatnosti sukladno zaprimljenim prijedlozima građana izradio je pregled svih traženih investicija i zahvata manje financijske vrijednosti koje su naši građani sugerirali kroz određeni period. Cilj gradske uprave je da se o malim komunalnim akcijama koje će biti realizirane na području pojedinog mjesnog odbora, iznesu stavovi, definira i odluči na vijećima mjesnih odbora. Dogovoreno je da svaki mjesni odbor ima na raspolaganju određeni iznos za realizaciju malih komunalnih akcija. U okviru toga predloženo je predsjednicima mjesnih odbora da u suradnji sa svojim članovima i građanima definiraju aktivnosti i sadržaje koje će realizirati u slijedećoj godini na području mjesnog odbora.

Dogovoreno je da svaki mjesni odbor do 10. listopada 2016. godine održi sastanak sa svojim članovima i gradskoj upravi dostavi definirane prioritete, a upravni odjel za komunalne djelatnosti izradit će financijsku analizu troškova. Nakon dostavljanja prioriteta i financijske obrade troškova održat će se konzultacije s građanima po mjesnim odborima na kojima će se definirati prijedlozi za proračun za 2017. godinu.