Pretraživanje

Kontakt

Kontakt osobe za javnu nabavu:

Viša stručna suradnica za pravne poslove
Maja Babić Vidak
Tel. +385 52 866 830
email: maja.babic@labin.hr

Viša stručna suradnica za europske projekte i javnu nabavu
Maira Licul Keba, mag.oec.
Tel. +385 52 866 830
email: maira.licul@labin.hr


;