Pretraživanje

Koncesije

Komunalne djelatnosti i promet > Javne površine, koncesijska odobrenja i koncesije > Koncesije

Gradsko vijeće Grada Labina donijelo je na sjednici dana 17. prosinca 2020. godine srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija za komunalne djelatnosti na području Grada Labina za razdoblje od 2021. do 2023. godine i u skladu sa srednjoročnim (trogodišnjim) planom, na sjednici dana 14. prosinca 2021. Plan davanja koncesija za komunalne djelatnosti za 2022. godinu.

_contact icon.png (64 KB) Kontakt osoba:

Viša stručna suradnica za pravne poslove
Stefania Načinović
Tel. +385 52 866 863
email: stefania.nacinovic(at)labin.hr

Prilozi


;