Pretraživanje

Koncesije

Komunalne djelatnosti i promet > Javne površine, koncesijska odobrenja i koncesije > Koncesije

Gradsko vijeće Grada Labina donijelo je na sjednici dana 04. prosinca 2017. godine srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija za komunalne djelatnosti na području Grada Labina za razdoblje od 2018. do 2020. godine. U skladu sa srednjoročnim (trogodišnjim) planom Gradsko vijeće je na sjednici održanoj dana 19. prosinca 2019. godine donijelo Plan davanja koncesija za komunalne djelatnosti za 2020. godinu.

_contact icon.png (64 KB) Kontakt osoba:

Viša stručna suradnica za pravne poslove
Maja Babić Vidak
Tel. +385 52 866 830
email: maja.babic(at)labin.hr

Prilozi


;