Pretraživanje

Komunalna infrastruktura

Komunalne djelatnosti i promet > Komunalna infrastruktura

01 parkiralista.jpg (220 KB)Parkiranje 10_komuninfra.jpg (156 KB)Nerazvrstane ceste
3_komuninfra.jpg (87 KB)Signalizacija
4_komuninfra.jpg (77 KB)Javna rasvjeta
5_komuninfra.jpg (165 KB)Dječja igrališta 6_komuninfra.jpg (95 KB)Održavanje plaža i opreme
7_komuninfra.jpg (96 KB)Održavanje i čišćenje zelenih površina 8_komuninfra.jpg (89 KB)Oborinska odvodnja
9_komuninfra.jpg (108 KB)Urbana oprema
_contact icon.png (64 KB) Kontakt osoba:

Pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom
Danijel Žužić
Tel. +385 52 866 861
email: danijel.zuzic(at)labin.hr
_contact icon.png (64 KB) Kontakt osoba za evidentiranje postojećih nerazvrstanih cesta i komunalne infrastrukture:

Savjetnica za imovinsko- pravne odnose
Tijana Celija
Tel. +385 52 866 830
E-mail: tijana.celija@labin.hr


;