Pretraživanje

Javno izlaganje o prijedlogu ciljanih izmjena i dopuna Urbanistickog plana uredenja Labina i Presike

Petak, 01. Ožujka 2013. - 9:15

U srijedu u popodnevnim satima u Maloj vijecnici Grada Labina održano je javno izlaganje o Prijedlogu ciljanih izmjena i dopuna Urbanistickog plana uredenja Labina i Presike. Prijedlog Plana izradila je tvrtka JURCON PROJEKT d.o.o. Zagreb. Buduci se ovim ciljanim izmjenama i dopuna Plana mijenjaju samo pojedine odredbe za provodenje Plana koje se odnose na zahvate u prostoru u zoni Kature koji se grade neposrednom primjenom odredbi urbanistickog plana i za zahvate za koje je  utvrdena obveza provedbe urbanisticko-arhitektonskih natjecaja, a bez izmjene grafickog dijela Plana, javnom izlaganju prisustvovao je manji broj gradana. Od strane izradivaca prisutni su bili Tito Kosty kao odgovorni voditelja izrade Plana sa svojim suradnicima Renatom Fakin i Gordanom Macekom, a od strane Grada Labina  Gradonacelnik Tulio Demetlika te procelnica Upravnog odjela za prostorno uredenje, zaštitu okoliša i gradnju Anamarija Lukšic i djelatnice odjela Irina Belušic Maggi i Sali Faraguna Peršic kao predstavnice nositelja izrade Plana - Upravnog odjela za prostorno uredenje, zaštitu okoliša i gradnju.

Uvodnim izlaganjem od strane odgovornog voditelja izrade Plana i predstavnika Grada istaknut je osnovni cilj Izmjene Plana, a to je da se odredbama za njegovo provodenje, a sukladno Zakonu, u dijelu neposredbe provedbe Plana u zoni Kature, omoguci da se planirano uredenje prostora i izgradnja gradevine može temeljiti na prihvacenim rješenjima odabranih urbanisticko-arhitektonskih ili arhitektonskih natjecaja te strucnih podloga i to na brži i jednostavniji nacin. Radi se o lokacijama u zoni Kature koje su istaknute kao iznimno važne za oblikovanje Grada stoga natjecaji, izrada više varijantnih rješenja, strucne podloge i drugi slicni postupci trebaju ponuditi kvalitetna oblikovanja i kvalitetno uklapanje novih gradevina u ovaj prostor.

Javna rasprava traje do 04. ožujka 2013. godine, a uvid u Prijedlog Plana može se izvršiti u Upravnom odjelu za prostorno uredenje, zaštitu okoliša i gradnju Grada Labina, Titov trg 11 (III kat / soba broj 27a) svakim radnim danom od 8,00 do 11,00 sati. Primjedbe, prijedloge, mišljena na prijedlog Plana mogu se davati do zakljucno sa 04. ožujkom 2013. godine upisom u Knjigu primjedbi koja je izložena uz Prijedlog Plana, putem pošte na adresu naprijed navedenog upravnog odjela ili neposrednom predajom u pisarnicu Grada Labina.