Pretraživanje

Javni poziv za uključivanje djece u program predškole

Ponedjeljak, 10. Listopada 2016. - 0:00

U skladu s odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Državnog pedagoškog standarda (NN 63/08 i 10/10), Grad Labin i Općine Kršan, Raša i Sveta Nedelja upućuju dana 10. listopada 2016. godine Javni poziv za uključivanje djece u program predškole. Program predškole je od 31. kolovoza 2014. godine postao obvezan za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu. Ovaj poziv odnosi se na roditelje/skrbnike čija djeca nisu polaznici dječjeg vrtića, a  iduće će školske godine krenuti u prvi razred osnovne škole (djeca koja su rođena od 01. travnja 2010. godine do 31. ožujka 2011. godine).

Sa djecom navedene dobi koji su već polaznici vrtića sadržaj programa predškole provodi se u sklopu redovitog programa. U program predškole mogu se upisati djeca s teškoćama u razvoju, kao i djeca pripadnici romske manjine dvije godine prije polaska u osnovnu školu. Radi prikupljanja podataka o djeci obveznicima predškole, molimo roditelje/skrbnike da se, ovisno o prebivalištu, osobno jave u Grad Labin ili Općine Kršan, Raša ili Sveta Nedelja ili na brojeve telefona:

-       GRAD LABIN – Loreta Blašković – tel. 866 - 841
-       OPĆINA KRŠAN – Glorija Fable – tel. 378 - 221
-       OPĆINA RAŠA – Kristina Tenčić Bolterstein – tel. 880 - 820
-       OPĆINA SVETA NEDELJA – Munirka Podobnik – tel. 865 - 631

Podatci o djeci prikupljaju se u periodu od 10. listopada do 21. listopada 2016. godine.

Prilozi