Pretraživanje

Javni poziv za ukljucivanje djece u program predškole

Petak, 02. Listopada 2015. - 11:50

U skladu s odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i Državnog pedagoškog standarda Grad Labin i Opcine Kršan, Raša i Sveta Nedelja upucuju dana 2. listopada 2015. godine Javni poziv za ukljucivanje djece u program predškole.

Program predškole je od 31. kolovoza 2014. godine postao obvezan za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu. Ovaj poziv odnosi se na roditelje/skrbnike cija djeca nisu polaznici djecjeg vrtica, a iduce ce školske godine krenuti u prvi razred osnovne škole (djeca koja su rodena od 1. travnja 2009. godine do 31. ožujka 2010. godine). Sa djecom navedene dobi koji su vec polaznici vrtica sadržaj programa predškole provodi se u sklopu redovitog programa.  U program predškole mogu se upisati djeca s teškocama u razvoju, kao i djeca pripadnici romske manjine dvije godine prije polaska u osnovnu školu.

Radi prikupljanja podataka o djeci obveznicima predškole, molimo roditelje/skrbnike da se, ovisno o prebivalištu, osobno jave u Grad Labin ili Opcine Kršan, Raša i Sveta Nedelja ili na brojeve telefona:

-        GRAD LABIN – Loreta Blaškovic – 866 841

-        OPCINA KRŠAN – Glorija Fable – 378 221

-        OPCINA RAŠA – Kristina Tencic Bolterstein – 880 820

-        OPCINA SVETA NEDELJA – Munirka Podobnik – 865 631

Podaci o djeci prikupljaju se u periodu od 05. listopada do 14. listopada 2015. godine.


Prilozi