Pretraživanje

Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Labina

Utorak, 17. Svibnja 2016. - 12:30

Grad Labin objavio je 17. svibnja 2016. Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Labina. Javna priznanja Grada Labina su:

1. PROGLAŠENJE POČASNIM GRAĐANINOM GRADA

može se proglasiti državljanin RH ili strani državljanin koji je svojim djelovanjem i postupcima posebno pridonio promicanju značaja i ugleda Grada, te ostvarivanju i razvoju odnosa Grada s drugim gradovima i općinama u zemlji i inozemstvu.

2. NAGRADA ZA ŽIVOTNO DJELO

dodjeljuje se istaknutim pojedincima koji su dugogodišnjim radom ili određenim djelom dali izuzetan doprinos u razvitku određene ili više djelatnosti od značaja za Grad i čiji rad i djelo predstavlja trajno dobro od značaja za Grad.

3. GODIŠNJA NAGRADA

dodjeljuje se pojedincu ili pravnoj osobi za stvaralački rad i posebna dostignuća tijekom posljednje dvije godine koje prethode godini u kojoj se dodjeljuje nagrada, a može se dodjeliti i grupi pojedinaca ili pravnih osoba ako je određeno ostvarenje odnosno postignuće rezultat njihovog zajedničkog rada.

4. ZAHVALA

dodjeljuje se  domaćoj ili stranoj fizičkoj ili pravnoj osobi za donacije, humanitarne ili slične aktivnosti, te za uspješnu suradnju s ustanovama i tijelima Grada.

5. PRIZNANJE

dodjeljuje se domaćoj fizičkoj ili pravnoj osobi za doprinos u radu iz pojedine oblasti, za postignuće u radu, te za doprinos promidžbi Grada.

Rok za prijavu na Javni poziv je 20. lipnja 2016. godine.

Cjelokupni tekst Javnog poziva preuzmite u privitku.


Prilozi