Pretraživanje

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvola za autotaksi prijevoz

Srijeda, 27. Ožujka 2013. - 12:57

Sukladno Odluci o obavljanju autotaksi prijevoza (“Službene novine Grada Labina” broj 3/11.) Gradonacelnik Grada Labina raspisuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvola za autotaksi prijevoz. U clanku 4. stavku 3. Odluke, odredeno je da se broj dozvola za podrucje Grada utvrduje prema broju stanovnika u omjeru jedno vozilo na 1000 stanovnika. Trenutno su izdane 4 dozvole i važeca su 2 ugovora o koncesiji kojima je definirano da je koncesija važeca za dva autotaksi vozila. Javnim pozivom odredeno je da ce se izdati cetiri dozvole.

Postupak javnog poziva i izdavanje dozvola provodi Upravni odjel za komunalne djelatnosti. Dozvole ce se izdavati po nacelu: jedna dozvola - jedno autotaksi vozilo - jedan autotaksi vozac. Ako bude podnesen veci broj zahtjeva od broja dozvola koje se izdaju, prednost imaju prijevoznici s dužim iskustvom u obavljanju autotaksi prijevoza na podrucju Grada Labina.

Rok za predaju zahtjeva istice 15-ti dan od dana objave na Oglasnoj ploci Grada Labina, odnosno 11. travnja 2013. godine u 12,00 sati.

Cjelokupni tekst Javnog poziva možete preuzeti u privitku.


Prilozi