Pretraživanje

Javni poziv za iskaz interesa za prijavu na FLAG natječaje 2020. – 2023.

Ponedjeljak, 01. Lipnja 2020. - 0:00

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Alba (FLAG Alba) objavljuje Javni poziv za iskaz interesa za prijavu na FLAG natječaje 2020. – 2023.

Predmet ovog Javnog poziva je utvrditi postojanje interesa za pojedine operacije iz važeće  Lokalne razvojne strategije u ribarstvu za razdoblje 2014.-2020. (LRSR).

Cilj Javnog poziva je utvrditi prioritetne operacije te iste uskladiti u izmijenjenoj LRSR.

Pozivaju se zainteresirani da ispune anketni obrazac na linku:  https://forms.gle/gKefsaqLyWukMf2GA.

Javni poziv traje do 08. lipnja 2020. godine.

 

Rad Lokalne akcijske grupe u ribarstvu Alba sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.