Pretraživanje

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Labina

Utorak, 11. Kolovoza 2020. - 0:00

Gradsko vijeće Grada Labina na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18, 115/18, 98/19) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Labina KLASA: 021-05/20-01/85 URBROJ: 2144/01-01-20-1 od 14. srpnja 2020. godine („Službene novine Grada Labina“ broj 14/2020), objavljuje JAVNI NATJEČAJ za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Labina.

Javni natječaj objavljuje se u trajanju od 30 dana (11.08.2020. – 10.09.2020. godine). Sudionici javnog natječaja dostavljaju pisane ponude Gradu Labinu u roku od 30 dana od objave natječaja na oglasnoj ploči gradske uprave Grada Labina (Titov trg 11, 52220 Labin) i mrežnoj stranici Grada Labina.

Pisane ponude šalju se poštom, preporučeno u zatvorenim omotnicama s naznakom: „Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države – NE OTVARAJ“ na adresu Grada Labina –Titov trg 11, 52220 Labin.

Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta dužno je izvršiti analizu ponuda dostavljenih na javnom natječaju za zakup u roku do 60 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

Odluku o izboru najpovoljnije ponude za zakup donosi Gradsko vijeće na prijedlog Povjerenstva, a uz prethodno mišljenje županije i suglasnost Ministarstva.

Cjelokupni tekst natječaja i priloge preuzmite OVDJE.