Pretraživanje

Javni natječaj za dodjelu Godišnje nagrade Roberto i Daniela Giannini

Ponedjeljak, 09. Svibnja 2016. - 13:15

Grad Labin objavljuje uvjete i postupak za dodjelu Godišnje nagrade Roberto i Daniela Giannini za 2016. godinu. Pravo natjecanja imaju svi polaznici sveučilišnog preddiplomskog, diplomskog, poslijediplomskog sveučilišnog studija i poslijediplomskog specijalističkog studija s područja Grada Labina upisani na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu do 35. godine života. Prijaviti se može samo znanstvenoistraživački rad.

Prijava znanstvenoistraživačkog rada sa potpunom dokumentacijom dostavlja se u Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i Gradskog vijeća Grada Labina, Povjerenstvu Godišnje nagrade Roberto i Daniela Giannini, Labin, Titov trg 11, najkasnije do 15. lipnja 2016. godine

Cjelokupni tekst natječaja i odluku preuzmite u privitku.


Prilozi