Pretraživanje

Javni natječaj za davanje poslovnog prostora na korištenje udrugama

Ponedjeljak, 27. Lipnja 2022. - 0:00

Na temelju članka 4. stavak 2. Odluke o dodjeli poslovnih prostora u vlasništvu Grada Labina na korištenje udrugama („Službene novine Grada Labina“ broj 3/16., 9/17. i 15/17.), Zaključka Gradonačelnika Grada Labina o objavi javnog natječaja za davanje poslovnih prostora na korištenje udrugama, oznake KLASA: 024-02/22-02/167, URBROJ: 2163-4-01-22-1, od 23. lipnja 2022. godine, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom Grada Labina raspisuje Javni natječaj za davanje poslovnog prostora na korištenje udrugama

 
RASPISUJE SE JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE NA KORIŠTENJE UDRUGAMA SLJEDEĆEG POSLOVNOG PROSTORA:

1.    Poslovni prostor na adresi Katuri 17, Labin, ukupne površine 18,00 m2, u zgradi

sagrađenoj na k.č. 362/2 i k.č. 364 k.o. Novi Labin, u prizemlju zgrade, južna strana, 4. poslovni prostor u nizu s desne strane hodnika  

-       namjena poslovnog prostora: uredski prostor

-       iznos mjesečne naknade: 5,00 kuna/m2 (PDV nije uključen).


Pisane ponude podnose se u dvostrukim zatvorenim omotnicama: vanjska s naznakom “NE OTVARAJ - PONUDA ZA JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE POSLOVNOG PROSTORA NA KORIŠTENJE UDRUGAMA”, te unutarnja sa imenom i adresom ponuditelja, sve na adresu Grad Labin, Titov trg 11.

Rok za predaju ponuda ističe 28. srpnja 2022. u 12,00 sati. Ponude moraju biti zaprimljene u pisarnici Grada Labina do utvrđenog roka bez obzira na način dostave.

Javno otvaranje ponuda održat će se istog dana, 28. srpnja 2022. u 12,00 sati, u prostorijama Grada Labina, Titov trg 11.


Cjelokupni tekst Javnog natječaja te obrazac prijave preuzmite u prilogu.
 

Prilozi