Pretraživanje

Javni natječaj za davanje poslovnog prostora na korištenje udrugama

Ponedjeljak, 21. Prosinca 2020. - 0:00

Na temelju članka 4. stavak 2. Odluke o dodjeli poslovnih prostora u vlasništvu Grada Labina na korištenje udrugama („Službene novine Grada Labina“ broj 3/16., 9/17. i 15/17.), Zaključka Gradonačelnika Grada Labina o objavi javnog natječaja za davanje poslovnih prostora na korištenje udrugama, oznake KLASA: 022-05/20-01/2-358, URBROJ: 2144/01-01-20-1, od 16. prosinca 2020. godine, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom Grada Labina raspisuje Javni natječaj za davanje poslovnog prostora na korištenje udrugama. 

 
RASPISUJE SE JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE NA KORIŠTENJE UDRUGAMA SLJEDEĆEG POSLOVNOG PROSTORA:

1. Poslovni prostor na adresi Mate Blažine 1, Labin, ukupne površine 16,00 m2, u zgradi sagrađenoj na k.č. 711, k.o. Novi Labin

-    namjena poslovnog prostora: organiziranje i okupljanje obitelji djece s teškoćama u razvoju, antikvarijat za prikupljanje donacija i humanitarne pomoći djeci s teškoćama u razvoju

-    iznos mjesečne naknade: 5,00 kuna/m2 (PDV nije uključen)

Pisane ponude podnose se u dvostrukim zatvorenim omotnicama: vanjska s naznakom “NE OTVARAJ - PONUDA ZA JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE POSLOVNOG PROSTORA NA KORIŠTENJE UDRUGAMA”, te unutarnja sa imenom i adresom ponuditelja, sve na adresu Grad Labin, Titov trg 11.

 Rok za predaju ponuda ističe 21. siječnja 2021. u 12,00 sati. Ponude moraju biti zaprimljene u pisarnici Grada Labina do utvrđenog roka bez obzira na način dostave.

Otvaranje ponuda održat će se istog dana, 21. siječnja 2021. u 12,00 sati, u prostorijama Grada Labina, Titov trg 11.

Otvaranje ponuda neće biti javno, zbog pridržavanja epidemioloških mjera vezanih za pandemiju virusa COVID-19.

Ponude ponuditelja koje nisu podnesene u roku i koje su nepotpune, neće se razmatrati.

Cjelokupni tekst natječaja te obrazac prijave preuzmite u prilogu.

Prilozi