Pretraživanje

Javne potrebe u sportu

Kultura, turizam i sport > Sport i rekreacija > Javne potrebe u sportu

Programom javnih potreba u sportu utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Grad Labin, a u svezi s poticanjem i promicanjem sporta , provođenjem sportskih aktivnosti djece,mladeži i studenata, djelovanjem sportskih udruga, sportskih zajednica i saveza, sportska priprema,domaća i međunarodna natjecanja, te opća i posebna zdravstvena zaštita sportaša, zapošljavanje osoba za obavljanje stručnih poslova u sportu, sportsko-rekreacijske aktivnosti građana,  sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, planiranje, izgradnja, održavanje i korištenje sportskih građevina značajnih za jedinicu lokalne samouprave, provođenje i financiranje znanstvenih i razvojnih projekata, elaborata i studija u funkciji razvoja sporta.  

Javni poziv za sufinanciranje sportskih manifestacija i turnira u 2017. godini
Odluka o sufinanciranju sportskih manifestacija od posebne važnosti za Grad Labin u 2017. godini

Kontakt:
Tajnik Sportske zajednice Grada Labina
Siniša Verbanac
Tel. +385 52 851 403
email: tajnik@ssglabin.hr


;