Pretraživanje

Javna rasvjeta

Komunalne djelatnosti i promet > Komunalna infrastruktura > Javna rasvjeta

Na području grada Labina imamo sveukupno oko 2600 rasvjetnih tijela od kojih većina rasvjetne armature otpada na natrijeva rasvjetna tijela snage u rasponima od 70w – 125 w- 150 w – 250 w. Redovno održavanje javne rasvjete vrši se na temelju Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova koje Grad Labin zaključuje sa najpovoljnijim ponuđačem nakon završetka procesa javnog natječaja na rok od 4 godine. Redovno održavanje javne rasvjete obuhvaća zamjenu dotrajalih rasvjetnih armatura, zamjenu oštećenih rasvjetnih stupova i temelja, dobavu i montažu priključnih kutija, zamjenu dotrajalih kablova, postavu regulacije i druge radove.

>> JAVNA RASVJETA – DETALJNI GRAFIČKI PRIKAZ <<


;