Pretraživanje

Javna priznanja Grada Labina

slika_5594134354076.jpg (174 KB)Građanima Grada Labina i drugim osobama, njihovim udrugama te ustanovama, trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama mogu se dodjeljivati javna priznanja za uspjehe u radu i djelovanju kojima doprinose razvoju Grada Labina ili pojedinih njegovih djelatnosti, promidžbi njegovih interesa, te u znak počasti i zahvalnosti. Odlukom o javnim priznanjima Grada Labina određeni su uvjeti, postupak i način dodjeljivanja javnih priznanja Grada Labina. Odluka o javnim priznanjima Grada Labina donijeta je na sjednici Gradskog vijeća Grada Labina 18. svibnja 2004. godine i objavljena u „Službenim novinama Grada Labina“, broj 11/04 od 21. svibnja 2004. godine.DOBITNICI JAVNIH PRIZNANJA GRADA LABINA (MANDAT 2017.-2021.)
2018. godina 
Nagrada grada za životno djelo 2018
Godišnja nagrada Grada Labina
Priznanje Grada Labina Branku Biočiću
Priznanje Grada Labina Boženi Vutuc-Franković
Zahvala Grada Labina Udruzi Liga za borbu protiv raka
Zahvala Grada Labina za Maurice Pannels

DOBITNICI JAVNIH PRIZNANJA GRADA LABINA (MANDAT 2013. - 2017.)
2016. godina
Nagrada Grada za životno djelo 2016
Godišnja nagrada Roberto i Daniela Gianini
Zahvala Grada Labina
Godišnja nagrada Grada Labina

2015. godina
Nagrada za životno djelo Grada Labina
Priznanje Grada Labina
Zahvala Grada Labina
Godišnja nagrada Grada Labina

2014. godina

Prilozi


;