Pretraživanje

Izvješće sa 34. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

Srijeda, 22. Ožujka 2017. - 0:00

U utorak, 21. ožujka 2017. godine održana je 34. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina na kojoj su vijećnici prihvatili godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Labina za period siječanj – prosinac 2016. godine

Proračun Grada Labina za 2016. godinu, kako je u svom izlaganju pojasnila pročelnica Marija Kadoić Balaško, ostvaren je u dijelu ukupnih prihoda i primitaka u iznosu od 80.429.897,92 kn, dok su rashodi ostvareni u iznosu od 78.755.220,10 kn. Ostvareni višak prihoda i primitaka za prijenos u 2017. godinu ostvaren je u  iznosu od  5.557.523,50 kn..

 Gradski vijećnici usvojili su i Akcijski plan energetske učinkovitosti na području Grada Labina za razdoblje 2017. – 2019. godine.

Ukupni iznos investicija planiranih u periodu  2017 - 2019. godine  iznosi 69.848.261,00 kn pri čemu će Grad Labin  sa korisnicima sufinancirati 30.557.269,65 kn. Ostatak iznosa planira se osigurati sufinanciranjem od strane Eu fondova,  FZOEU i drugih izvora sufinanciranja. U 2017. godini planiraju se investicije u iznosu od 14.908.000,00 kn pri čemu će Grad Labin sa korisnicima sufinancirati 5.815.500,00 kn. Ostatak iznosa planira se osigurati sufinanciranjem od strane Eu fondovi,  FZOEU i drugih izvora sufinanciranja.

 Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Labina za 2016. godinu, koje je vijećnicima predstavila predsjednica Savjeta, Renata Kiršić sadržavalo je između ostalog objašnjenje Lokalnog programa za mlade Grada Labina, Regionalnog programa za mlade Istarske županije, Izvršenje proračuna 2016. prema planu aktivnosti Savjeta mladih, Vizualni identitet Savjeta mladih, te  ostale aktivnosti vezane uz njihovo prošlogodišnje djelovanje.

Zamjenik načelnika Stožera civilne zaštite Boris Rogić podnio  je  Izvješće o stanju sustava civilne zaštite na području Grada Labina u 2016. godini koje je prihvaćeno te je  donesen i  Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Labina za 2017. godinu.

 Vijećnici su utvrdili i konačni prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Vinež na temelju Izvješća o javnoj raspravi i Nacrta konačnog prijedloga  Plana izrađenog po stručnom izrađivaču JURCON PROJEKT d.o.o. Zagreb. Konačni prijedlog vijećnicima su izložili predstavnik izrađivača, Tito Kosti i pročelnica  Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i gradnju Grada Labina Anamarija Lukšić.

 Gradonačelnik Tulio Demetlika vjećnicima je podnio Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2016. godine, koje se odnosi na aktivnosti Gradonačelnika kao izvršnog tijela Grada Labina zajedno sa partnerskim institucijama. S obzirom da se radi o mnogobrojnim aktivnostima, u Izvješću se prikazuju podaci koji se odnose na cijeli sustav grada – gradsku upravu, gradske ustanove, komunalna i trgovačka društva, kao i na suradnju s partnerskim institucijama, a koja predstavljaju presjek svega što se planiralo, radilo, događalo, gradilo i mijenjalo.
Naglasio je da je razvoj gospodarskog sektora i otvaranje novih radnih mjesta bio temeljna odrednica i prioritet u njegovom mandatu. U 2000-toj godini kada je stupio na dužnost gradonačelnika Grada Labina na području Latinštine bilo je 2.800 nezaposlenih osoba. Danas je ta brojka 690 nezaposlenih osoba. Prema statističkim podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područni ured Pula, labinska ispostava zabilježila je u prosincu 2016. godine pad nezaposlenosti od 34,5 posto u odnosu na prosinac 2015. godine, što je najveći pad nezaposlenosti u Istri. Podaci potvrđuju da je Grad Labin svojim djelovanjem uspio sačuvati mnoga radna mjesta i doprinio novim poslovnim prilikama, što je u današnjem trenutku iznimna vrijednost.

Izrazio je zadovoljstvo razvijanjem Labina i Rapca, iznad kojih se diže impozantan broj dizalica. Nakon lani otvorenog objekta Pentola, investicije tvrtke Valamar Riviera započete u drugoj polovici prošle godine pozicioniraju Rabac liderom u istarskom i u samom vrhu hrvatskog turizma. S novim turističkim i hotelskim ulaganjima Rabac i Labin postaju destinacije s četiri zvjezdice.

Zaključio je kako su beskompromisno zalaganje za interese Labina i Labinštine i odgovorno upravljanje gradom dali svoje rezultate, te da je svima poznato koliko je važan konsenzus oko bitnih pitanja i odluka, koliko je važna vizija, strategija, koordinacija i predanost prema zacrtanim ciljevima.