Pretraživanje

Izvješće sa 19. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

Srijeda, 26. Srpnja 2023. - 0:00

Na danas održanoj 19. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Labina, raspravljalo se o osamnaest točaka Dnevnog reda. Sjednica je započela Aktualnim satom na kojem su vijećnici postavljali pitanja gradonačelniku i pročelnicima Grada Labina te direktorima trgovačkih društava.

Nakon što su iscrpljena pitanja na „Aktualcu“, vijećnici su usvojili  Zapisnik s prošle sjednice Gradskog vijeća te donijeli Rješenje o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Labina (iz reda predstavničke manjine) Valdia Goba.

Slijedile su točke i prihvaćanje Zaključaka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju TD 1. MAJ d.o.o. Labin za 2022. godinu TD LABIN STAN d.o.o. Labin za 2022. godinu te Izvješća o radu Javne vatrogasne postrojbe Labin za 2022. godinu kao i Zaključka o primanju na znanje Informacije o stanju sigurnosti na području Grada Labina za 2022. godinu.

Vijećnici su usvojili i Odluku  o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Pučkog otvorenog učilišta Labin, Odluku o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u Domu za starije osobe Labin, Odluku o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o radu Doma za starije osobe Labin, Odluku o izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Rabac kao i Odluku o objavljivanju Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Labina

Slijedilo je niz točaka dnevnog reda kojima su donesene odluke o dodjeljivanju godišnjih nagrada, zahvala i priznanja Grada Labina. Tako će nagrada za životno djelo, odlukom gradskih vijećnika biti dodijeljena  Emilu Bobanoviću Ćoliću, a godišnja nagrada Grada Labina ŽRK  „RUDAR“ Labin.   Zahvala za dugogodišnji humanitarni rad i trud u prikupljanju sredstava za razne potrebe u „starom kraju“ dodijeliti će se Udruzi Istrian American Charities Association iz New Yorka te Diegu Zandelu za književno stvaralaštvo i roman „Una storia Istriana“.

Potvrđeni su i ovogodišnji primatelji Gradskih priznanja a to je Obrt za proizvodnju keramičkih proizvoda „Merania“, Obrt za ugostiteljstvo FM Labin (Pizzeria Rumore, Restoran Kvarner) i Franko Zidarić.