Pretraživanje

Izvješće s 3. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

Utorak, 03. Kolovoza 2021. - 0:00

 

Današnja treća redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina započela je 60- minutnim Aktualnim satom, na kojem se, između ostalog, raspravljalo o utvrđivanju granica pomorskog dobra, ilegalnom kampiranju, cijeni školskih marendi, mogućoj spalionici otpada u TE Plomin.

Dnevni red sadržavao je ukupno dvanaest točaka, a po usvajanju Zapisnika s prošle sjednice Vijeća i nakon 90- minutne rasprave oko tri sljedeće točke, vijećnici su donijeli Odluku o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Labina, Odluku o izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Kapelica te Odluku o izradi V. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Labina i Presike.

Vijećnici su također, nakon prezentacija izvješća i kraćih rasprava, usvojili Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Labina za razdoblje siječanj – lipanj 2021. godine, Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradonačelnika Grada Labina za razdoblje siječanj – lipanj 2021. godine, Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju TD LABIN STAN d.o.o. Labin za 2020. godinu, Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o radu Javne vatrogasne postrojbe Labin za 2020. godinu te Zaključak o prihvaćanju Poslovnog izvješća Pučkog otvorenog učilišta Labin za 2020. godinu.

Vijećnici su primili na znanje i Informacije o stanju sigurnosti na području Grada Labina za 2020. godinu i donijeli Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o naknadi za rad članova Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela te Zaključak o primanju na znanje Odluke o raskidu ugovora za obilježavanje horizontalne signalizacije.