Pretraživanje

Izvješce o radu Savjeta mladih Grada Labina

Ponedjeljak, 08. Travnja 2013. - 8:33

Na prošlotjednoj sjednici Gradskog vijeca Grada Labina vijecnici su jednoglasno usvojili Izvješce o radu Savjeta mladih Grada Labina za prošlu godinu. U svom izlaganju predsjednica Savjeta mladih Grada Labin, Jelena Batelic, ukratko je predstavila aktivnosti koje su uspješno realizirane u 2012. godini.

Naime, Savjet mladih Grada Labina je u rujnu 2012. godine uspješno organizirao 3. Festival Dani umjetnosti zajedno u suradnji s Udrugom za mlade Alfa Albona. U sklopu Europskog tjedna mobilnosti u rujnu 2012. godine održan je malonogometni turnir na Katurama pod nazivom „Kature futsal 3VS3“. Zabilježena je suradnja sa AIESEC-om na programu Medunarodnih strucnih praksi koju je odradila praktikantica Veronice Longobardi iz Italije kroz rad sa predstavnicima Savjeta mladih Grada Labina, clanovima Udruge za mlade  Alfa Albone te kroz održavanje ciklusa radionica (Europska unija, demokratsko gradanstvo, važnost visokoškolskog obrazovanja, volontiranje i njegove prednosti, rad u timovima) sa ucenicima srednje škole Mate Blažina te na predavanju o osnovnoškolskom obrazovanju u Italiji ucenicima osnovne škole u Podtpicnu.

Nadalje, u listopadu 2012. godine održana je debata „Aktivizam mladih“ u suradnji sa Zakladom za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva iz Pule kao i radionica „Komunikacijski mehanizmi uvjeravanja i bihejviorizmi u ljudskom donošenju odluka“.

U suradnji sa maškaranom skupinom „Farabuti“ povodom Halloweena - Noci vještica Savjet mladih organizirao je maškaranu zabavu pod nazivom "Happy Halloween"

Clanovi Savjeta mladih Grada Labina sudjelovali su i na slijedecim projektima: EU projekt Twinning towns Labin and Baja, Projekt Centar za pomoc starijim osobama „Centar +65“ kao i na izradi Kulturne strategije Grada Labina.