Pretraživanje

Izložba „ANTUN MOTIKA 1902. – 1992. izbor iz stalnog postava Zbirke Antun Motika Pula“

Srijeda, 01. Ožujka 2017. - 0:00

GRADSKA GALERIJA LABIN predstavlja izložbu „ANTUN MOTIKA 1902. – 1992., izbor iz stalnog postava Zbirke Antun Motika Pula“

Izložba se otvara u petak, 3. ožujka 2017. godine,  u 19.00 sati.

 
O izložbi

U Gradskoj galeriji Labin ovom izložbom biti će predstavljen dio stvaralačkog opusa jednog od najrenomiranijih istarskih autora Antuna Motike. Predstavljena djela čine dio Zbirke Antun Motika u Puli, koja broji preko 2000 predmeta iz različitih faza autorova stvaranja.

Na labinskoj izložbi moći će se pogledati neke od ilustracija nastalih još u vrijeme dok je Motika bio učenik pazinske gimnazije (1917. – 1919.), slikarske radove nastale za vrijeme njegova boravka u Parizu, 30-ih godina prošloga stoljeća, te crteži i fotokolaži nastalih od 50-ih do kraja 70-ih godina 20. stoljeća.

 

O Zbirci Antun  Motika Pula

Prema želji Antuna Motike da dio svoga raskošnog opusa ustupi rodnom gradu, uz pomoć obitelji dr. Dušana Motike, nećaka slavnog slikara te povijesničara umjetnosti, glazbenog i likovnog kritičara pok. gospodina Darka Glavana donacija Gradu Puli realizirana je 2006. godine.

Zbirka Antun Motika sastavni je dio Zbirke umjetnina Grada Pule, a sastoji se od djela dokumentarne vrijednosti iz Motikinog pred akademskog razdoblja, potom akvarela, gvaševa, tempera i ulja nastalih od 1929. do 1940. i kasnije, crteža većeg formata od kojih najveći dio otpada na skice i predloške za realizacije skulptura u staklu i keramici. Donaciju čine još i četiri skulpture, medalje u bronci, aluminijske folije i pedeset slikarskih eksperimenata. Poseban segment zbirke čini dvadeset albuma s crtežima, fotokolažima, fotoeksperimentima i dvije ilustrirane priče nastale u pazinskoj gimnaziji.

 Antun Motika djetinjstvo je proveo u Puli, škole pohađa u Puli, Žminju, Pazinu i na Sušaku, maturira 1921. U adolescentskom razdoblju ima potporu slovenskog umjetnika i muzikologa Saše Šantela, profesora u Pazinu i na Sušaku, koji potiče Motikinu likovnu darovitost i sklonost propitivanju raznih umjetničkih disciplina. Studirao je kiparstvo na zagrebačkoj Kraljevskoj akademiji za umjetnost i obrt (R. Valdec), kasnije prelazi na slikarstvo (M. Vanka, V. Becić, Lj. Babić) i 1926. diplomira. Dva poslijediplomska semestra pohađa u klasi Lj. Babića (1926. – 1927.). Godine 1929. – 1931. crta karikature za zagrebački satirički list „Koprive“ (jednom se potpisuje Lopata). Godine 1929. – 1940. živi i radi u Mostaru kao profesor crtanja. Stipendijski boravci 1930. i 1935. u Parizu. Prve samostalne izložbe priređuje u Zagrebu 1933. i 1935., uz naklonost likovne kritike. Godine 1940. premješten je u Zagreb, gdje do umirovljenja 1961. radi na Školi primijenjene umjetnosti.

Samostalno izlaže u salonu Urlich 1940., a 1942. skupno na Venecijanskom bijenalu). Godine 1952. u Zagrebu izlaže ciklus crteža pod nazivom „Arhajski nadrealizam“. Izložba postaje povod jednoj od ključnih teorijskih i ideoloških rasprava u hrvatskoj likovnoj kritici. Iste godine drugi put izlaže na Venecijanskom bijenalu. U svojim brojnim „skicama za keramiku“ i „gvaš-kolažima“ Motika iskazuje oblik autonomne umjetničke prakse kojom stvara preduvjete za novu oblikovnu sintaksu, koja će 1950-tih i 1960-tih doći podjednako do izražaja u njegovim crtežima, projektima i eksperimentima, slikama i skulpturama.

Početkom 1960-ih radi na staklenim skulpturama, u kojima ujedinjuje vještinu modeliranja volumena i opsesiju „čistog“ svjetla, njegova loma i lumino-kinetičkih učinaka. Njegove izvedbe u staklu, počevši od stvaralačke intuicije (na tisuće skica) do srastanja s tradicijom muranskog puhanog stakla, predstavljaju umjetničke predmete izvanredne konstruktivne logike i izražajnosti. Od 1982. Motika se izražajnije povlači u osobni svijet, gdje rjeđe slika, sve više eksperimentira, crta, radi na imaginarnim projektima, a izlagačke aktivnosti smanjuje. Između brojnih crteža izdvajaju se slikarske intervencije na propagandnim materijalima „Plive“, kao i groteskne stilizacije crteža, koje prenosi u serije brončanih medalja i plaketa.

Antun Motika dobitnik je više strukovnih i državnih nagrada, a od 1975. postaje dopisnim članom JAZU-a. U Istri je samostalno i skupno izlagao u više navrata, a godine 1983., o 80. godišnjici života, u Puli je održan simpozij uz izložbu crteža i skica. O Antunu Motiki snimljena su tri dokumentarna filma (autor Borislav Benažić), bibliografija mu je opsežna, izložbe su popraćene prigodnim publikacijama. Godine 2002. u Klovićevim dvorima priređena je retrospektiva i katalog autora i kustosa Darka Glavana.

 

Izložbu u Gradskoj galeriji Labin posjetite do  1. travnja 2016.

Radno vrijeme Gradske galerije Labin:

Od ponedjelka do subote, od 10 do 14 sati.

Nedjeljom zatvoreno.

 

Gradska galerija Labin / Ulica 1. maja 5, Labin / Tel. 052 852 123 / e-mail: ggalerijalabin@gmail.com

www.facebook.com/gradskagalerijalabin

 

Izložba „ANTUN MOTIKA 1902. – 1992. Izbor iz Zbirke Antun Motika Pula“ realizirana je uz potporu i suradnju Pučkog otvorenog učilišta Labin, Zbirke umjetnina Grada Pule, Grada Labina, Grada Pule i Istarske županije.