Pretraživanje

Izgradnja novog stepeništa prema Mercatoru

Srijeda, 11. Lipnja 2014. - 9:01

Kako bi se dobila bolja povezanost sa šetnicom Kature u tijeku su radovi na izgradnji novog stepeništa izmedu Ulice Prilaz Vetva i Mercatora. Od radova izvedeni  su pripremni radovi, iskop te betoniranje AB - temelja. Sljedeci korak je: izrada oplate, izrada i postava armature te betoniranje AB parapetnih zidova, stepenica i podesta. Od obrtnickih radova bit ce izvedena željezna ograda i rukohvati. Radove izvodi Komunalno poduzece 1. Maj