Pretraživanje

Izgradnja nove linije oborinske odvodnje na Vinežu

Petak, 17. Siječnja 2014. - 10:45

Grad Labin izvršio je radove na izgradnji nove linije oborinske odvodnje kojom se rasterecuje dio oborinske vode koji dolazi s županijske prometnice u naselju Vinež. Ovim pothvatom Grad Labin je otvorio mogucnost Županijskoj upravi za ceste buduce spajanje oborinske odvodnje sa županijske ceste na novu liniju odvodnje te rješavanje dugorocnog problema odvodnje na tom dijelu prometnice. Izvodac radova je komunalno poduzece 1. Maj Labin, a ukupna vrijednost radova sa PDV-om je cca 51.000 kuna.