Pretraživanje

Ispravak Javnog poziva za sufinanciranje integriranih fotonaponskih elektrana za poduzetnike i obrtnike

Utorak, 26. Travnja 2022. - 0:00

Na temelju članka 51. Statuta Grada Labina (“Službene novine Grada Labina” broj  9/09., 9/10.-lektoriran tekst, 8/13., 3/16., 2/18., 5/19.-pročišćeni tekst, 2/20. i 1/21.) i Programa jačanja gospodarstva za 2022. sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu („Službene novine Grada Labina“ br. 16/21.), Gradonačelnik Grada Labina 26. travnja 2022. godine, objavljuje Ispravak Javnog poziva za sufinanciranje integriranih fotonaponskih elektrana za poduzetnike i obrtnike na području grada Labina u 2022. godini.

Ovim Ispravkom mijenja se i Obrazac zahtjeva za sufinanciranje integriranih fotonaponskih elektrana na području grada Labina u 2022. godini (u daljnjem tekstu Obrazac zahtjeva).

Ispravljeni Obrazac zahtjeva čini sastavni dio ovog Ispravka Javnog poziva.

Svi ostali dijelovi Javnog poziva ostaju neizmijenjeni.

Ove Izmjene sastavni su dio Javnog poziva.

Cjelokupni tekst Ispravka te pripajući obrazac preuzmite u prilogu, a kompletan Javni poziv dostupan je OVDJE.

Prilozi