Pretraživanje

In memoriam Andelo Verbanac (1920-2013.)

Četvrtak, 18. Travnja 2013. - 8:13

U Labinu je u srijedu, 17. travnja u 94. godini  preminuo  Andelo Verbanac. Andelo Verbanac roden je 5. veljace 1920. godine. Sa šesnaest godina pocinje raditi kao mehanicki radnik. U vrijeme Drugog svjetskog rata unovacen je u talijansku mornaricu. Nakon povratka u Istru ukljucuje se u Narodnooslobodilacki pokret. Po završetku rata zapošljava se kao elektricar u Istarskim ugljenokopima „Raša“ i brzo napreduje, od predsjednika sindikata, šefa personalne službe do sekretara poduzeca odnosno pomocnika direktora za opce poslove. Završava višu ekonomsko-ugostiteljsku školu – politickog usmjerenja u Opatiji.

Na izborima 1953. godine izabran je za zastupnika Vijeca proizvodaca Sabora Narodne Republike Hrvatske (i clana Odbora za privredu). Od 1957. do 1962. na dužnosti je predsjednika Narodnog odbora opcine Labin. Sljedece dvije godine direktor je Radne organizacije Rabac, a od 1965. do umirovljenja 1975. godine tajnik je Skupštine opcine Labin.

Nakon odlaska u mirovinu clan je a potom i  predsjednik labinskog SUBNOR-a te clan  SUBNOR-a  Zajednice opcina Rijeka. Nemjerljiv je doprinos Andela Verbanca na izradi zbornika Radnicki pokret i NOB opcine Labin, ciji je bio odgovorni urednik. Godinu dana kasnije objavljen je zbornik: Radnicki pokret Labinštine 1921 – 1941 sa širim osvrtom na Istru, a  Andelo Verbanac bio je clan Redakcijskog odbora i predsjednik Komisije za znanstveni skup.

Andelu Verbancu Labin dugujemo i pocetak uspostavljanja suradnje sa Opcinom Manzanom u Italiji. Najprije su suradivali sportaši (bocari), a 1980. godine suradnja je formalizirana, Labin i Manzano su se pobratimili a upravo je Andelo Verbanac dugo godina predsjedao Paritetnom komisijom Labin Manzano. Za izuzetan doprinos ukupnom razvoju bivše opcine Labin u 2010. godini na Svecanoj sjednici Gradskog vijeca Grada Labina uruceno mu je Priznanje Grada Labina.

Unatoc visokoj životnoj dobi Andelo Verbanac je gotovo do svojih posljednjih životnih dana aktivno pratio zbivanja u rodnom gradu.

Posljednji ispracaj Andela Verbanca bit ce danas, 18. travnja u 16,00 sati iz Komemorativnog centra u Labinu na Gradsko groblje.