Pretraživanje

Implementacijom sustava Grad Labin spremno dočekao Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

Četvrtak, 01. Veljače 2018. - 0:00Jučerašnja 8. sjednica Gradskog vijeća Grada Labina održana je po hitnom postupku. Održavanje po hitnom postupku uvjetovao je rok za donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, kao i Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Labina. Prije ovih odluka, na dnevnom redu našao se i Plan gospodarenja otpadom za razdoblje od 2017.-2022. godine.

Nakon uobičajenog Aktualnog sata, ostatak sjednice posvećen je upravo gore navedenoj temi – gospodarenju otpadom.

Vijećnike su sa svim aktivnostima pripreme Grada za ovaj trenutak, kroz zadnjih deset godina, upoznali gradonačelnik Valter Glavičić i direktor trgovačkog društva 1. MAJ d.o.o. Alen Golja.

Veoma zanimljivom prezentacijom prikazan je ogroman napredak i razvoj prikupljanja otpada u posljednjih deset godina. Od same sanacije deponija „Cere“ koja je jedinstveni primjer u RH – na tom deponiju iskopani su svi slojevi otpada, stavljen je brtvljeni sloj te se od samog otpada iskoristilo sve što je bilo moguće. Pretovarna stanica izgrađena je među prvima u RH; još u 2015. godini Grad Labin je bio na visokih 33% izdvojenog otpada; postavljeno je 56 zelenih otoka; preko 3500 ljudi selektivno ga prikuplja putem sustava „od vrata do vrata“; u 2017. otvorena je socijalna zadruga „Humana Nova“ koja se bavi prikupljanjem tekstila za ponovnu uporabu. Ovo su samo neki od brojnih ciljeva koje si je Grad Labin zacrtao, te ih ostvario. Uz mogućnost sufinanciranja čak 85% iznosa od strane Fonda, planira se i skora nabava čak 1000 kompostera, kao i polupodzemnih kontejnera za višestambene zgrade, ali i podzemnih kontejnera za područje starogradske jezgre i rive u Rapcu.

Ono što je za posebnu pohvalu, valja posebno naglasiti, labinski komunalac u brojne je projekte u zadnjih 10 godina uložio čak 52 milijuna kuna, od čega je velik iznos i bespovratnih sredstava od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te su jedni od rijetkih komunalaca u RH koji na cijelom području svoga djelovanja ima sve čipirane kante te su spremni za naplatu po volumenu.

Nakon prezentacije dosad odrađenih projekata, vijećnicima se obratio predstavnik trgovačkog društva Uniprojekt Terra iz Zagreba, Tomislav Domanovac. Navedena tvrtka izrađivač je Plana gospodarenja otpadom. Prezentirani su ciljevi gospodarenja otpadom, a naglasio je i kako je u Labinu jasno vidljivo da sve ide svojim tokom te neće biti nikakvih problema za ostvarivanjem navedenog.

Izlaganje izrađivača potaknulo je pitanja vijećnika koje je najviše zanimala nova cijena usluge te način izračuna. Modernizacijom cijelog sustava doskočilo se i tom problemu te će primjerice u višestambenim zgradama korisnici imati čip kartice koje otvaraju kontejnere, što će značiti da će i izračun biti točan, odnosno izračunat će se udio volumena otpada pojedinog korisnika. Što se tiče cijene, objašnjeno je kako cijene nisu rasle od 2006. godine, te se dio računa koji se odnosi na trgovačko društvo 1. MAJ d.o.o. neće korigirati.

Plan gospodarenja otpadom prihvaćen je uz dva suzdržana glasa, dok je Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada jednoglasno podržana.
DSC_1891.JPG (6.22 MB) DSC_1898.JPG (6.29 MB) DSC_1901.JPG (6.83 MB)