Pretraživanje

Gradska obilježja

Labin danas > O Labinu > Gradska obilježja

pozivnica.png (79 KB) Dan Grada Labina

Grad Labin ima svoj praznik, koji se slavi kao Dan Grada Labina. Pobliže odredbe o Danu Grada Labina utvrđuje Gradsko vijeće posebnom odlukom. Dan Grada Labina slavi se 17. kolovoza u znak sjećanja na dan 17. kolovoza 1341. godine kada je donesen Statut Grada Labina koji je bio na snazi punih 500 godina. Svake se godine obilježava nizom sportskih, kulturnih i zabavnih događanja.

grb_grada_labina.jpg (126 KB)

Grb i zastava

Grad Labin ima grb i zastavu. Grbom i zastavom kao svojim najvišim simbolima predstavlja se Grad Labin i njima se izražava pripadnost ovome gradu. Grb Grada Labina je povijesni grb, u srebrnom (bijelom) jajolikom štitu s crvenim izbočenim križem, obrubljen zlatnim ispruganim obručem, a sve u srebrnom (bijelom) plaštu flankiranom u srednjem dijelu s tri crvene vodoravne crte, a u podnožju sa zelenom ljiljanovom grančicom. Zastava Grada Labina je crvene boje, odnos dužine i širine zastave je 2:1. Grb Grada Labina smješten je u sredini zastave. Središnja točka grba poklapa se sa točkom u kojoj se sijeku dijagonale zastave. Pobliže odredbe o grbu i zastavi utvrđuje Gradsko vijeće posebnom odlukom.
javnaPriznanja.jpg (110 KB) Javna priznanja

Građanima Grada Labina i drugim osobama, njihovim udrugama te ustanovama, trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama mogu se dodjeljivati javna priznanja za uspjehe u radu i djelovanju kojima doprinose razvoju Grada Labina ili pojedinih njegovih djelatnosti, promidžbi njegovih interesa, te u znak počasti i zahvalnosti. Odlukom o javnim priznanjima Grada Labina određeni su uvjeti, postupak i način dodjeljivanja javnih priznanja Grada Labina. Odluka o javnim priznanjima Grada Labina donijeta je na sjednici Gradskog vijeća Grada Labina 18. svibnja 2004. godine i objavljena u „Službenim novinama Grada Labina“, broj 11/04 od 21. svibnja 2004. godine.


Prilozi


;