Pretraživanje

Gradonacelnik Tulio Demetlika sudjelovao u radu 100. plenarne sjednice Odbora regija Europske unije

Utorak, 16. Travnja 2013. - 8:54

Gradonacelnik Grada Labina Tulio Demetlika, kao zamjenik clana izaslanstva promatraca, sudjelovao je u radu 100-te plenarne sjednice Odbora regija Europske unije u Bruxellesu 11. i 12. travnja 2013. godine.

Prvog dana plenarne sjednice clanovima Odbora regija obratio se clan Narodne skupštine Walesa Rhodri Glyn Thomas, koji se osvrnuo na sinergiju privatnih ulaganja i javnog financiranja na lokalnoj i regionalnoj razini. Stimuliranje gospodarske obnove bila je jedna od prioritetnih tema, posebno kada je rijec o javnim i privatnim financijama za podršku kljucnim ulaganjima. Europska unija ima dužnost utvrdivanja okvira koji bi omogucio mobilizaciju ogranicenih javnih i privatnih sredstava za investicije na lokalnoj i regionalnoj razini, a gdje važnu ulogu ima Europska investicijska banka (EIB). Takoder, za trajanja 100. plenarne sjednice raspravljalo se i o mjerama za jacanje europske industrije. Industrijska politika treba biti jedan od stupova na kojima pociva gospodarstvo Europske unije s jednakim politickim prioritetom poput poljoprivrede, infrastrukture i kohezije. Identificirano je šest prioritetnih linija s namjerom jacanja industrije kako bi ona cinila do 20% BDP-a Europske unije: napredne proizvodne tehnologije, kljucne tehnologije (nanotehnologija, mikro i nanoelektronika, napredni materijali, biotehnologija), bio-proizvodi, održiva industrijska i gradevinska politika, sirovine, cista vozila i pametne mreže. Zbog toga se traži stavljanje industrijskog financiranja u središte financijskih i monetarnih politika i pravila Europske unije. Predsjednik Opcinskog vijeca Lapinlahtija, Ossi Martikainen govorio je o Fondu za europsku pomoc za najugroženije. Zbog potrebe dostizanja ciljeva odredenih u strategiji Europa 2020, a koji govore o smanjivanju broja ljudi koji su u opasnosti od siromaštva i socijalnog iskljucenja, neophodno je pokretanje europske inicijative za najugroženije.

Drugog dana održavanja sjednice prisutnima se obratio zastupnik salsburške regije u Odboru regija Franz Schausberger na temu „Devolucija u Europskoj uniji i položaj lokalne i regionalne samouprave u planiranju i provedbu EU politika“. Takoder, za trajanja 100. plenarne sjednice raspravljalo se i o smjernicama Europske unije i moderniziranju EU politike o državnoj pomoci za spašavanje i restrukturiranje tvrtki u poteškocama, podršci EU za održive promjene u tranzicijskim društvima, kao i jacanju i fokusiranju EU na medunarodnu suradnju u istraživanju i inovacijama.

Odbor regija pozdravlja nadolazece prikljucenje Hrvatske Europskoj uniji 1. srpnja ove godine te podsjeca da su potrebni dodatni napori za jacanje kapaciteta za implementiranje i nadzor reforme javne administracije, posebice na lokalnoj razini te njihovoj ukljucenosti u upravljanje strukturnim fondovima. Izraženo je zadovoljstvo s napretkom koji je postignut procesom decentralizacija iako je sam postupak previše kontroliran od strane centralne vlasti. Dodatni izazovi ticu se smanjivanja zdravstvenih i regionalnih razlika u kontekstu inkluzivnog ruralnog razvoja. Na plenarnoj sjednici pozvane su sve države clanice na provodenje teritorijalnih reformi na pažljiv, uracunljiv i planiran nacin, sukladan Europskoj povelji o lokalnoj samoupravi i Europskom referentnom okviru za regionalnu demokraciju. Ujedno se poziva Europska komisija da u izvještajima o napretku clanica kandidata uvede posebno poglavlje o stanju regionalne i lokalne samouprave u tim državama.

U šesteroclanom hrvatskom promatrackom izaslanstvu, uz gradonacelnika Labina Tulia Demetliku, plenarnoj sjednici prisustvovali su i župan Varaždinske županije Predrag Štromar, gradonacelnik Grada Rijeke Vojko Obersnel, gradonacelnik Grada Kutine Davor Žmegac, nacelnik Opcine Vidovec Bruno Hranic i nacelnica Opcine Jakovlje Snježana Bužinec. Clanovi i zamjenici clanova izaslanstva promatraca Republike Hrvatske u Odboru regija, za vrijeme svog boravka u Bruxellesu, prisustvovali su i sastanku sa veleposlanikom, šefom misije RH u Bruxellesu Vladimirom Drobnjakom na kojem su detaljnije upoznati s aktivnostima i postupcima ratifikacije koji prethode ulasku Hrvatske u Europsku uniju.

Inace, Odbor regija Europske unije osnovan je Ugovorom iz Maastrichta 1992. kao tijelo koje na europskoj razini zastupa interese lokalnih i regionalnih vlasti. Obzirom da Republika Hrvatska uskoro postaje clanicom Europske unije, uskoro ce imati svoje zastupnike u Odboru regija. Do tada ima pravo na promatrace u deveteroclanom izaslanstvu, koje cine župani, gradonacelnici i nacelnici opcina.