Pretraživanje

Gradonacelnik i nacelnici opcina Labinštine potpisali Sporazum o postupku i mjerama za osnivanje Lokalne akcijske grupe (LAG)

Srijeda, 17. Listopada 2012. - 13:17

Na danas održanoj koordinaciji gradonacelnika Grada Labina i nacelnika Opcina Kršan, Pican, Sv. Nedjelja i Raša potpisan je Sporazum o postupku i mjerama za osnivanje Lokalne akcijske grupe (LAG) Labinštine. Odlukom o prihvacanju strateškog programa ruralnog razvoja Istarske županije 2008.-2013. podrucje Grada Labina i Opcina Kršan, Pican, Sv. Nedjelja i Raša definirano je kao posebno ruralno podrucje u Istarskoj županiji za koje je nužno osnovati lokalnu akcijsku skupinu i potaknuti razvoj ruralnog podrucja primjenom specificne metodologije pod nazivom Leader pristup i sukladno istoimenoj inicijativi Europske unije omoguciti stvaranje uvjeta za pristupanje strukturnim fondovima Europske unije.

Svrha osnivanja LAG-a je promicanje ruralnog razvoja putem lokalnih inicijativa i partnerstava, poboljšanje ruralnih životnih i radnih uvjeta, diversifikacija gospodarskih aktivnosti, osiguravanje protoka informacija i transfera znanja za napredak u razvoju ruralnog gospodarstva i lokalne zajednice, razvijanje sinergije i umrežavanja izmedu svih subjekata kojima je u interesu doprinijeti razvoju ruralnih podrucja, iskorištavanje i razvijanje postojecih potencijala za ruralni razvoj, jacanje financijskih i ljudskih kapaciteta za provedbu projekata ruralnog razvoja, pripreme LAG podrucja za korištenje strukturnih i ostalih fondova EU, briga o infrastrukturnom, ekološko-socijalnom, kulturnom, gospodarskom i svakom drugom razvoju u širem ruralnom podrucju.

Potpisnici ovog Sporazuma osnovati ce Lokalnu akcijsku grupu (LAG) u skladu s Planom za poljoprivredu i ruralni razvoj 2007.-2013. (IPARD Program), a svaki potpisnik imenovat ce jednog clana u Organizacijski odbor koji ce biti zadužen je za operativno djelovanje i provodenje zacrtanih aktivnosti i programa.