Pretraživanje

Grad Labin sufinancira nabavku školskog pribora

Četvrtak, 06. Srpnja 2023. - 0:00

Grad Labin će i ove godine sufinancirati nabavku školskog pribora za učenike osnovnih i srednjih škola sa prebivalištem na području Grada Labina.

Pravo na pomoć za nabavku školskog pribora ostvaruju roditelji koji ispunjavaju jedan od uvjeta: roditelji koji su korisnici gradskog socijalnog programa, uvjet prihoda prema Odluci o socijalnoj skrbi grada Labina, posebni uvjet – ukoliko je učenik dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata, te uvjet dječjeg doplatka (samohrani roditelji koje ostvaruju pravo na dječji doplatak, obitelji s troje i više malodobne djece koje ostvaruju pravo na dječji doplatak, sve obitelji čiji prosječni mjesečni dohodak po članu kućanstva ne prelazi 33,66% (148,59 EUR) proračunske osnovice a ostvaruju pravo na dječji doplatak).

Za ostvarivanje navedenog prava potrebno je predočiti slijedeću dokumentaciju: presliku osobne iskaznice, Rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o ostvarivanju prava na doplatak za dijete, rodni list za djecu, te popuniti zahtjev sa podacima o djetetu za koje se pravo traži.

Navedena dokumentacija sa ispunjenim zahtjevom može se predati na porti Grada Labina ili dostaviti putem maila na iva.rl@labin.hr od ponedjeljka, 10. srpnja 2023. godine a bonovi će se preuzimati od utorka 8. kolovoza do petka  01. rujna 2023. godine radnim danom od 9 do 15 sati  na porti Grada Labina.

Pomoć za nabavku školskog pribora dodjeljuje se u obliku bonova u iznosu od 50,00 EUR, kako za učenike nižih i viših razreda, tako i za učenike srednjih škola.

Sredstva za sufinanciranje školskog pribora u visini od 5.000,00 EUR osigurana su u ovogodišnjem proračunu Grada Labina.

Zahtjev preuzmite u prilogu objave ili na porti gradske uprave.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj 866-842 ili na mail iva.rl@labin.hr – Iva Radivoj Licul, Viša stručna suradnica za socijalnu skrb i zdravstvo.

Prilozi