Pretraživanje

Grad Labin poziva na provjeru popisa djece za dodjelu paketa Djeda Mraza

Ponedjeljak, 25. Studenog 2019. - 0:00

Grad Labin poziva roditelje djece s područja Grada Labina koja nisu upisana u dječji vrtić da provjere da li se njihovo dijete nalazi  na popisu za dodjelu poklon paketa Djeda Mraza.

Paketi će se dodjeljivati djeci od navršene 3. godine života (djeca rođena 2016. god. tj. koja navrše 3 godine do 31.12.2019.) do zaključno 1. razreda osnovne škole.

Provjeru izvršiti najkasnije do 29.11.2019. godine na broj telefona: 052/866-812.