Pretraživanje

Grad Labin izabran medu 20 gradova za ukljucenje u pilot program sa projektom "Zgrada društvenog poduzetništva"

Utorak, 30. Rujna 2014. - 13:07

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva sukladno Planu dodjele sredstava Nacionalne zaklade i Kalendaru objave natjecaja, poziva za iskaz interesa za suradnju i pozivnih natjecaja za razvojnu suradnju u 2014. godini u svibnju je objavila Poziv za iskaz interesa za uspostavu Razvojne suradnje u podrucju Pilot-programa "Prostori (su)djelovanja" kojim se pozivaju svi gradovi u Republici Hrvatskoj koji žele sudjelovati u procesu savjetovanja, zajednickog rada s organizacijama civilnoga društva i gradanima na utvrdivanju prostora u gradu koji mogu biti preuredeni u buduce društvene (društveno-kulturne) centre da prijave svoj interes za ukljucivanje u Razvojnu suradnju s Nacionalnom zakladom.

Na Poziv za iskaz interesa zaprimljeno je 35 prijava, a Grad Labin je izabran medu 20 gradova za ukljucenje u pilot program sa projektom "Zgrada društvenog poduzetništva" kojeg provodi u suradnji sa Udrugom za mlade Alfa Albona. Odabrani gradovi ce imati priliku dobiti podršku od strane Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva i suradnickih organizacija (Ured za udruge, Ministarstvo kulture, Ministarstvo poljoprivrede i Zaklada Kultura nova) za daljnji razvoj projektnih prijava i pripreme za prve natjecaje suradnickih organizacija koji se planiraju otvoriti pocetkom 2015. godine.

U nastavku procesa ocekuje se održavanje javnih savjetovanja, postupak provedbe izrade studije održivosti društvenog centra te zakljucivanje sporazuma o Razvojnoj suradnji i priprema projekta za ESI (European Structural & Investment Funds) natjecaje.