Pretraživanje

Grad Labin 14. u Hrvatskoj po stopi odvojeno prikupljenog otpada!

Petak, 27. Kolovoza 2021. - 0:00

Prema podacima Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za 2020. godinu, samo 10 gradova u Hrvatskoj postiglo je stopu odvojeno prikupljenog otpada iznad 40%, dok ih je još svega četiri premašilo 30%. Među njima je i Grad Labin koji je sa 30,17% ušao u to malobrojno društvo. Na žalost, više od 100 gradova još uvijek nije dostiglo ni tu granicu od 30%, a kamo li 50% kojih propisuje EU.

Vodeći gradovi po stopi odvajanja otpada su Prelog, Koprivnica i Krk, a od istarskih gradova ispred Labina je samo Buzet.

Na području Grada Labina korisnici koji su u sustavu odvojenog prikupljanja otpada “od vrata do vrata” uskoro će dobiti plave spremnike za papir i karton čime će im predaja ove vrste otpada biti jednostavnija jer će se tako zamijeniti predaja papira i kartona u vrećicama.