Pretraživanje

Giuseppinina ostavština vraćena u Labin

Petak, 15. Studenog 2019. - 0:00

Danas je u Sveučilišnoj knjižnici u Rijeci potpisan je primopredajni zapisnik i obavljena primopredaja ostavštine Giuseppine Martinuzzi. Primopredaju su izvršili ravnateljica Sveučilišne knjižnice Lea Lazzarich, predstavnica Narodnog muzeja Labin Olja Višković i prof. Tullio Vorano. Ostavština se sastoji od 23 sveska u kojima je zastupljeno arhivsko gradivo, knjižnična i muzejska građa. 

Giuseppina Martinuzzi je oporukom iz 1897. g. svoju ostavštinu koja se sastoji od dva ormara s knjigama, bilježnicama i rukopisima poklonila gradu Labinu. Grad Labin ju je preuzeo 1921. g., a danas se čuva u Narodnom muzeju Labin. Nakon Drugog svjetskog rata, zbog nedostatka odgovarajućeg prostora i uvjeta za adekvatno čuvanje gradiva, dio ostavštine, točnije 23 sveska koji govore o Giuseppininom radu i političkom angažmanu, izdvojena su i predana na čuvanje Sveučilišnoj knjižnici u Rijeci, gdje su se nalazili do ovih dana.


U listopadu 2017. godine na inicijativu Grada Labina i Narodnog muzeja Labin pri Pučkom otvorenom učilištu  Labin, a s željom da se ostavština Giuseppine Martinuzzi objedini na jednom mjestu i pritom poštuje njezina želja o poklonu ostavštine rodnom gradu Labinu, Sveučilišnoj knjižnici u Rijeci upućen je zahtjev za povratom dijela ostavštine. Nakon obavljenih nadzora prostora za pohranu gradiva od strane Državnog arhiva u Pazinu i uvida u gradivo od strane Državnog arhiva u Rijeci, te uz suglasnost Sveučilišne knjižnice u Rijeci, stigao je pozitivan odgovor Ministarstva kulture kojim se odobrava da se dio ostavštine Giuseppine Martinuzzi iz Sveučilišne knjižnice u Rijeci prebaci u Narodni muzej Labin.

 

Povratom dijela ostavštine Giuseppine Martinuzzi u Labin na najljepši je način obilježena ovogodišnja 175. obljetnica njenog rođenja, čijim je povodom krajem ožujka ove godine u Labinu održan znanstveni skup „2. Labinski kulturno – povijesni susreti“ čija je tema bila Giuseppina Martinuzzi i njeno djelovanje.