Pretraživanje

Etički kodeks

Na temelju članka 22. Etičkog kodeksa službenika i namještenika upravnih tijela Grada Labina («Službene novine Grada Labina», broj 10/14.) i članka 51. Statuta Grada Labina («Službene novine Grada Labina», broj 9/09., 9/10.-lektorirani tekst, 8/13.i 3/16), Gradonačelnik Grada Labina na sjednici  29. siječnja 2018. godine, donosi odlukuo imenovanju povjerenice za etiku.

 
JASMINA MILANOVIĆ RUŽIĆ, dipl.iur., pročelnica Upravnog odjela za poslove Gradonačelnika i Gradskog vijeća u Gradu Labinu, imenuje se povjerenicom za etiku u Gradskoj upravi Grada Labina.


Prava i obveze povjerenice za etiku:

-       Prati primjenu Etičkog kodeksa službenika i namještenika upravnih tijela Grada Labina

-       Promiče etičko ponašanje u međusobnim odnosima službenika i namještenika, te odnosima službenika prema građanima

-       Zaprima pritužbe službenika i građana na neetično ponašanje i postupanje službenika

-       Provodi postupak ispitivanja osnovanosti pritužbe

-       Vodi evidenciju o zaprimljenim pritužbama

Upoznaje nove službenike i namještenike sa etičkim kodeksom

Prilozi


;