Pretraživanje

Energetska obnova Centra „Liče Faraguna“ Labin

vidljivost EO.png (108 KB)
                                                                                                    www.strukturnifondovi.hr


Naziv projekta:


Energetska obnova Centra „Liče Faraguna“ Labin

Kratki opis projekta:

Centar „Liče Faraguna“ je ustanova za odgoj, obrazovanje i smještaj djece sa poteškoćama u razvoju, a smješten je u objektu koji po svojim konstrukcijskim karakteristikama ne udovoljava zahtjevima funkcionalnosti prostora za predmetnu namjenu te zahtjevima energetske učinkovitosti. S obzirom na namjenu građevine potrebno je izvršiti rekonstrukciju fasade i krovišta te izvršiti djelomičnu zamjenu vanjske stolarije. Uz navedene građevinske radove potrebno je ugraditi i novi sustav za pripremu potrošne tople vode sa solarnim toplinskim kolektorima. Grad Labin temeljem decentralizacije financiranja osnovnog školstva osigurava sredstva za financiranje djelatnosti te kao osnivač Centra osigurava sredstva za materijalne rashode, usluge tekućeg i investicijskog održavanja te za rashode nabavke dugotrajne imovine  te dodatna ulaganja.

Svrha projekta je privođenje predmetnog objekta arhitektonskoj funkcionalnosti, višoj energetskoj učinkovitosti te uporabi obnovljivih izvora energije što će izravno utjecati na kvalitetu boravka štićenika u objektu, bolje uvjete rada zaposlenih te omogućiti potencijalni razvoj i novu kvalitetu pružanja usluga u ustanovi.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Cilj projekta je energetskom obnovom zgrade smanjiti potrošnju energije i štetnih emisija CO2. Projektom energetske obnove predviđene su četiri građevinske mjere za poboljšanje toplinske zaštite ovojnice (izolacija vanjskih zidova, rekonstrukcija krova iznad grijanog prostora, izolacija stropa prema negrijanom prostoru, djelomična zamjena vanjske stolarije) i jedna strojarska mjera (ugradnja solarnih toplinskih kolektora za pripremu tople vode).

Planiranom energetskom obnovom projektirana je ušteda od 74,74% toplinske energije za grijanje nakon provedbe energetske obnove te će se predmetna zgrada svrstati u energetski razred A. Projektirana ušteda toplinske energije zadovoljava sektorski specifični kriterij prihvatljivosti definiran Pozivom 4c1.2, a to je ušteda energije za grijanje/hlađenje prije provedbe projekta.

Doprinos smanjenju potrošnje energije iznosi 94.092,49 kWh/god, a to je razlika između sadašnje potrebe energije za grijanje u vrijednosti 125.900,90 kW/god i projektirane potrebe nakon energetske obnove u vrijednosti 31.808,41 kW/god. Ugradnjom solarnog toplinskog kolektora za pripremu tople vode, kao obnovljivog izvora energije, doprinijet će se povećanju korištenja obnovljivih izvora energije.

Vrijednost projekta:

Ukupna vrijednost projekta: 1.507.124,98 HRK

Bespovratna sredstva EFRR: 227.055,02 HRK (30%)

Bespovratna sredstva FZOEU: 302.740,02 HRK (40%)

 
Razdoblje provedbe projekta

26.1.2016. - 26.1.2018. (24 mjeseca od datuma potpisa ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava)

Kontakt osoba

Maja Babić Vidak, mag.iur. univ.spec.iur.
Viša stručna suradnica za pravne poslove
Upravni odjel za komunalne djelatnosti
T     +385 (0)52 866 830
@     maja.babic@labin.hr


;