Pretraživanje

Edukacija za održivu uporabu pesticida

Četvrtak, 15. Listopada 2015. - 13:33

Zakonom o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014) i Pravilnikom o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/2012) definiramo je da svi poljoprivrednici koji kupuju zaštitna sredstva odredene kategorije, od studenog 2015. godine više to nece moci ukoliko nisu prošli izobrazbu o sigurnom rukovanju pesticidima i njihovoj  pravilnoj primjeni. Svi oni koji uspješno polože ispit dobit ce iskaznicu koja ce im služiti kao identifikacijski dokument pri kupnji zaštitnih sredstava. Program edukacije propisalo je Ministarstvo poljoprivrede.

Cilj edukacije je pouciti korisnike pesticida njihovoj primjeni, na nacin da se smanji rizik i štetni ucinci uporabe pesticida na zdravlje ljudi i na okoliš te potaknuti integriranu zaštitu bilja i primjenu alternativnih metoda ili postupaka poput nekemijskih alternativa pesticidima. Ukupni troškovi edukacije iznose 400,00 kuna u što je ukljuceno: upisnica, predavanje, ispit i potvrda o položenom ispitu. Troškovi izdavanja iskaznice iznose 30,00 kuna i uplacuju se u državni proracun Republike Hrvatske.

Grad Labin sufinancira troškove predmetne edukacije svojim gradanima u iznosu od 50,00 kuna. Pocetak edukacije je 22. listopada 2015. u 18 sati u  Puckom otvorenom ucilištu Labin - ucionica br.6. Prijave se vrše u Puckom otvorenom ucilištu Labin osobno na adresi Alda Negrija 11 ili telefonski na broj 852 133.


Prilozi